SDP:n puoluevaltuusto kokoontuu tänään käsittelemään valtioneuvoston vaihtumisesta johtuvia toimenpiteitä. Puoluevaltuuston on keskeistä linjata SDP:n tavoitteet loppuvaalikauden hallitustyöskentelylle. Itse en valitettavasti pääse osallistumaan kokoukseen, sillä olen Tanskassa Pohjoismaiden ja Baltian Demarinuorten liittokokouksessa vastaanottamassa järjestön puheenjohtajuutta Suomeen.

Euroopan parlamenttivaalien tulos ja alhainen äänestysprosentti osoittavat, että suomalaiset ovat menettäneet luottamuksensa SDP:n kykyyn hoitaa asioitaan ja vastata vallitsevan ajan haasteisiin. Sosialidemokraatit eivät ole onnistuneet tarjoamaan konkreettisia ratkaisuja, jotka ihmiset voivat ymmärtää ja suhteuttaa omaan elämäänsä, tai kirkasta, selkeille tukipilareille rakentuvaa visiota yhteiskuntamme tulevaisuudesta vallitsevan taloustilanteen ja rakenneuudistusten mullistuksissa. Myös juopa ihmisten ja puoluekoneistomme välillä on kasvanut liiaksi.

Vaaleissa menestyminen edellyttää uskottavaa poliittista sanomaa, laadukasta ehdokasjoukkoa sekä innostunutta ja ihmisiä puhuttelevaa vaalikampanjaa. Jokainen voi omalta osaltaan pohtia, toteutuivatko nämä kaikki elementit osaltamme Euroopan parlamenttivaaleissa. On valitettavaa, että hävityt presidentinvaalit ja kunnallisvaalit eivät herättäneet meitä uudistumaan. Nyt toivon tämä heräämisen tapahtuvan ennen eduskuntavaaleja. Nyt ei ole aika luovuttaa, vaan on aika nousta. Tässä työssä tarvitsemme meitä kaikkia.

Raskas kevät on takana, mutta entistä raskaammat ajat seuraavat meitä sosialidemokraatteja, jos emme tartu toimeen. Poliittinen tilanne, jota edelleen hallitsee talouden taantuma, yhteiskunnan arvojen koveneminen sekä pidemmän aikavälin trendit huoltosuhteen heikkenemisestä Suomen teollisuuden rakennemuutokseen tekevät sosialidemokraattisen politiikan tekemisestä vähintäänkin haastavaa. Tilannetta ei helpota vasemmistoliiton lähteminen hallituksesta ja viiden jäljelle jäävän hallituspuolueen periaatteellisella tasolla olevat erot.

SDP:n arvot ja periaatteet vastaavat suomalaisten enemmistön periaatteita, mutta samalla meidät mielletään puolueeksi, joka toimii arvojaan vastaan politiikassa. Tämän tilanteen korjaamiseksi ei ole poppakonsteja, vaan kannatus saadaan nousuun ainoastaan luottamusta herättävillä konkreettisilla teoilla.

Me olemme vastuullinen, emme vastuuton vasemmistopuolue ja niinpä SDP:n on kuljettava tie hallituksessa loppuun. Sitä ei kuitenkaan voida tehdä hinnalla millä hyvänsä, vaan hallituksen politiikan pääpainopiste loppuvaalikaudella on oltava kasvun ja työllisyyden edistämisessä. Rakenneuudistukset on saatava vietyä loppuun uskottavasti. Hallitusohjelman tavoitteet työllisyysasteen nostamisesta ja työttömyysasteen pienentymisestä eivät näytä toteutuvan ja tämä näkyy kannatuksessamme.

SDP:n on syytä valita politiikassaan kärjet, jotka konkreettisella tasolla näkyvät ihmisten elämässä. Ihmisten on kyettävä ymmärtämään, mitä tavoittelemamme politiikka tarkoittaa lapsiperheiden, opiskelijoiden, nuorten, eläkeläisten tai pienituloisten arjessa. Oikeutus ja hyväksyntä toteutetulle politiikalle saadaan vain, kun ihmiset ymmärtävät päätösten vaikutukset itseensä ja lähimmäisiinsä.

Tutkittu tieto (mm. Piketty, 2013 ja Wilkinson & Pickett, 2009) tukee sosialidemokraattisen hyvinvointivaltion tavoitteita. Meidän on luotava kestävää kasvua investoimalla infrasruktuurin, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Tavoitteet pienistä tuloeroista, yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta, ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, sivistyksen ja turvallisuuden tunteen tukemisesta sekä valtion roolista vahvana vakaata kasvua synnyttävänä investoijana eivät ole menneisyyttä, vaan tärkeitä tulevaisuustavoitteita, joille sosialidemokratian on pohjattava politiikkansa.

SDP:n on keskityttävä politiikassaan selkeisiin, ihmisille konkreettisiin kokonaisuuksiin. Työllisyyden tukeminen, laajan sivistyksen takaava ja työmarkkinoita tukeva koulutus sekä kaikille kohtuuhintainen ja turvattu asuminen ovat teemoja, joiden ympärille sosialidemokraattinen politiikka on jatkossa rakennettava. Tavoitteena tulee olla täystyöllisyys sekä kaikille työstä saatava riittävä toimeentulo. Terveet ihmiset takaavat terveen julkisen talouden. Tältä pohjalta on hyvä luoda eduskuntavaaleihin uskottava, realistinen ja tulevaisuuteen katsova ohjelma, jonka pohjalle seuraava hallitusohjelma voidaan rakentaa.

Mielestäni on selvää, hallituspuolueen puheenjohtajan paikka on hallituksessa. Toivon, että yhteisen keskustelun kautta löydetään paras vaihtoehto, jolla kannatus saadaan nousuun ja sosialidemokraattista politiikkaa pystytään parhaiten toteuttamaan hallituskauden loppuun. Antti Rinteelle on valittava tehtävä, jossa hän puolueen puheenjohtajana parhaiten pystyy edistämään talouskasvua ja työllisyyttä sekä sitä uudenlaista talouspoliittista ajattelua, joka Euroopassa epäonnistuneen kriisin hoidon jälkeen on nostanut päätään.

Kunnioittavasti,

Joona Räsänen
Demarinuorten puheenjohtaja