Savo-Karjalan Demarinuoret ovat huolissaan postin tilanteesta ja erityisesti työntekijöistä. Palvelualojen työnantajat (Palta) sekä Posti- ja logistiikka-alan Unioni (PAU) eivät ole vieläkään päässeet sopuun työntekijöiden työehdoista.

 

Työtaistelun pitkittyessä ja neuvotteluiden jatkuessa Postin toimet ovat herättäneet huomion.  Posti on kamppailun aikana muun muassa antanut kirjallisen varoituksen pääluottamusmiehelle tämän kerrottua medialle postinjakelun ongelmista, solminut rikkurisopimuksen vuokratyöyrityksen kanssa sekä käyttänyt työsulkuja. Postia on syytetty pelolla johtamisesta, ja näiden toimien varjolla on helppo ymmärtää miksi. Posti peruspalveluita toimittavana valtion yrityksenä on osoittanut merkkejä välinpitämättömyydestä työntekijöitään kohtaan.

 

Postissa on  jo pitkään kärsitty resurssipulasta,  työt kasaantuvat ja työntekijöitä ei riitä. Tämä heikentää työssä jaksamista ja aiheuttaa työuupumusta. Tähän kun lisätään neuvottelupöydällä olevat palkan leikkaukset sekä uudet entistä hankalammat työaikajärjestelyt, ei ole ihme että PAU on joutunut ottamaan vahvasti kantaa ja turvautumaan lakkoihin työtaistelussa.

 

Savo-Karjalan Demarinuoret tukevat Postin työntekijöiden työtaistelutoimia. Tilanne ei näytä paranevan lähitulevaisuudessakaan.  Postin työtaistelu tulee jättämään jälkensä myös tulevaisuuden työtaisteluihin. Mikäli henkilöstön oikeuksia voidaan polkea ja työtaistelut tehdään tyhjäksi ilman mitään sääntelyä, työntekijöille ei jää mitään keinoa parantaa asemaansa.Jokaisella työntekijällä on oikeus kunnolliseen korvaukseen ja järkeviin työaikoihin ja -määriin, jotka mahdollistavat tasapainoisen elämän.

 

Lisätietoja

 

Joakim Kärkäs

Savo-Karjalan Demarinuoret puheenjohtaja

joakimkarkas@gmail.com