Sosialidemokraattiset Nuoret ry etsii joukkoonsa

PÄÄSIHTEERIN SIJAISTA

25.7.2016-30.4.2017 väliseksi ajaksi

Etsimme järjestömme kenttäorganisaatiolle asiantuntevaa johtajaa ja järjestön henkilöstölle kannustavaa esimiestä, jolla on valmiudet hypätä vauhdilla etenevän järjestön johtoon nopealla aikataululla.

Edellytämme tehtävään valittavalta ennenkaikkea kykyä omaksua nopeasti työhön liittyvät keskeiset työtehtävät. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi Sosialidemokraattisten Nuorten ja sosialidemokraattisen liikkeen järjestörakenteen läpikotaista tuntemusta, erinomaista talousosaamista sekä kokemusta järjestötyöstä. Eduksi katsotaan myös kokemus esimiestehtävistä, kielitaito sekä järjestöhallinnon keskeisimpien työvälineiden, kuten taloushallinto- ja jäsenrekisteriohjelmistojen käyttötaito. Myös julkiseen rahoitukseen liittyvä hakemus- ja raportointiosaaminen katsotaan eduksi.

Pääsihteeri toimii Sosialidemokraattisten Nuorten järjestöorganisaation johtajana, henkilöstön esimiehenä sekä liittohallituksen esittelijänä. Pääsihteeri vastaa järjestön hallinnosta, yhteydenpidosta piirijärjestöihin sekä talousjohtamisesta. Henkilöstön esimiehenä pääsihteeri toimii järjestön henkilökunnan esimiehenä niin keskustoimistossa kuin alueilla. Pääsihteerin esimiehenä toimii liittohallitus ja keskeisimpänä työparina järjestön keskustoimistolla hänen kanssaan toimii järjestön puheenjohtaja. Pääsihteerin keskeisin tehtävä on pitää yllä järjestön innovatiivista ja aktiivista työskentelyilmapiiriä sekä vastata järjestön toimintaedellytysten pysymisestä priimakunnossa.

Pääsihteerin sijaisen tehtävä sijoittuu järjestön palkkataulukon luokkaan 30 ja peruspalkka on suuruudeltaan 2 513,36 euroa kuukaudessa. Tehtävään valittu henkilö toimii pääsihteerin työvapaan ajan hänen sijaisenaan. Pääsihteerin sijaisen viikottainen työaika on 36,25 tuntia mutta työ sisältää merkittävästi epäsäännöllisyyksiä ilta- ja viikonlopputöiden muodossa, näistä maksetaan palkan päälle kuitenkin erillinen kokonaistyöajanlisä. Muilta osin tehtävässä noudatetaan Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n ja JTL ry:n välisen työehtosopimuksen määräyksiä.

Hakemukset tehtävään pyydetään toimittamaan 14.6.2016 klo 23.59 mennessä pääsihteeri Miikka Lönnqvistille sähköpostitse osoitteeseen miikka.lonnqvist@demarinuoret.fi tai postitse osoitteeseen Siltasaarenkatu 18-20 C, 00530 Helsinki.

Lisätietoja antaa pääsihteeri Miikka Lönnqvist, p. 050 542 0160, miikka.lonnqvist@demarinuoret.fi