Stadin ja Uudenmaan Demarinuoret iloitsee hallituksen rakenneuudistuspaketissa ehdotetusta kotihoidontuen jakamisesta vanhempien kesken. ”Ihmettelemme julkisuudessa käytyä keskustelua siitä, etteikö uudistus olisi oikeasti tasa-arvoinen. Nykyjärjestelmässä perheillä on oikeus valita, kumpi vanhemmista jää vanhempainvapaalle, mutta silti 96 % kotihoidontuella kotiin jäävistä on naisia. Onko tämä muka tasa-arvoista?”, Stadin Demarinuorten puheenjohtaja Lauri Väänänen ihmettelee.

Tavoitteena kotihoidontuen uudistuksessa on jakaa vanhempainvapaista aiheutuvia kustannuksia molempien vanhempien työnantajien kesken.”Uudistus myös konkreettisesti madaltaa etenkin pienten ja keskisuurten yritysten kynnystä palkata nuoria naisia,” Uudenmaan Demarinuorten puheenjohtaja Juha Häkkinen toteaa.

”Uudistuksen vaikutuksia on katsottava pitkällä aikavälillä, sillä yksi sen pidempiaikaisista tavoitteista on palkkatuloerojen tasaantuminen miesten ja naisten välillä. Uudistus luokin painetta työmarkkinoille tämän tavoitteen saavuttamiseksi,” Häkkinen jatkaa. ”Uudistuksessa on hyvää myös se, ettei se leikkaa yksinhuoltajien vanhempainvapaan kokonaisaikaa.” Väänänen lisää.