Demarinuorten tuore Suuntaviivat oikeudenmukaiseen ja kestävään talouteen -ohjelma esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja talouspoliittiseen päätöksentekoon. Ohjelman painopisteitä ovat työllisyysasteen nostaminen, oikeudenmukainen ja kestävä verotus, tehottomien tukien karsiminen sekä fiksut rakenneuudistukset.

“Oikeistopuolueet huutavat jälleen kilpaa siitä, kuka leikkaa eniten. Me emme sellaisesta innostu. Otamme talouden vakavasti ja vastuullisesti. Samalla kuitenkin huomioiden, että liian nopea vyönkiristys ja valtavat menoleikkaukset jarruttaisivat talouskasvua ja heikentäisivät työllisyyttä. Seuraavalla vaalikaudella sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä sopeutussumma voisi olla noin 2 miljardia” , linjaa Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto.

Demarinuorten kestävän talouden ohjelma tarjoaa 16 toimenpidettä, joilla valtion talouden alijäämään voidaan vaikuttaa nopeasti. Lisäksi ohjelmaan sisältyy ehdotuksia rakenteellisiksi uudistuksiksi, joilla julkisten menojen kasvua voidaan hillitä pidemmällä aikavälillä.

“Työllisyysasteen nostaminen kestävällä tavalla on vaihtoehtomme ytimessä. Sosiaaliturvajärjestelmän uudistaminen Yleisturvaksi toteuttaisi tavoitetta rakentaa kestävää taloutta. Sosiaaliturvaa ja tuloverotusta on tarkasteltava ja kehitettävä kokonaisuutena siten, että työnteko on aina kannattavaa, mutta oikeus riittävään toimeentuloon turvataan joka tilanteessa”, jatkaa Demarinuorten 1. varapuheenjohtaja Emilia Kangaskolkka.

Yritystuet muodostavat merkittävän osan valtion budjetista. Julkisen talouden kokonaisuutta tarkasteltaessa on väistämättä kiinnitettävä huomiota myös tukien yhteiskunnalliseen oikeutukseen ja tehokkuuteen.

”Kestävän talouskasvun luominen ja tarkka julkinen taloudenpito edellyttävät nykyisen yritystukijärjestelmän uudistamista. Markkinoiden on annettava toimia vapaasti siellä, missä markkinamekanismi aidosti toimii. Samalla meidän on viisaasti tuettava liike-elämän uudistumista ja tasoitettava muun muassa uusien investointien tuomaa riskiä tärkeillä tulevaisuuden aloilla”, päättää 2. varapuheenjohtaja Kimi Uosukainen.

Tutustu kestävän talouden ohjelmaan täältä.

Lisätiedot:

Pinja Perholehto
Demarinuorten puheenjohtaja
040 059 6521
pinja.perholehto@demarinuoret.fi