Sara denuvaali

Järjestöissä toimintakulttuuri on erittäin olennainen osa jäsenistön viihtymistä.  Uusien, ensimmäisiä kertoja toimintaan ja tapahtumiin mukaan tulevien jäsenten tulisi tuntea itsensä aidosti tervetulleiksi mukaan. Yhtä tärkeää on myös se, että kauemmin mukana olleet toimijat viihtyvät, eikä kukaan tunne oloaan epämukavaksi. Joskus kuitenkin ikäviä ja epämiellyttäviä tilanteita valitettavasti tapahtuu, ja silloin häirintäyhdyshenkilötoiminnan tärkeys korostuu.

Häirintäyhdyshenkilö on toimintaa varten koulutettu henkilö, jolle voi mennä puhumaan luottamuksellisesti kohdattuaan häiritsevää tai ahdistavaa käytöstä tai muuten epämukavalta tuntuneen tilanteen. Tällä hetkellä Demarinuorissa toimii liittotasolla kaksi häirintäyhdyshenkilöä. Mielestäni toiminta tulisi laajentaa myös piireihin, kuitenkin niin, että yhdenkään piirin häirintäyhdyshenkilö ei kuulu samaan piiriin, jonka yhdyshenkilö on.  Se, että häirintäyhdyshenkilö ei ole samasta piiristä johon itse kuuluu, madaltaa kynnystä mennä juttelemaan kohtaamastaan tilanteesta erityisesti maantieteellisesti tai aktiivimäärältään pienissä piireissä.

Hyvän toimintakulttuurin luomista ei voi jättää vain häirintäyhdyshenkilöiden vastuulle, sillä jokainen meistä vaikuttaa omalla toiminnallaan siihen, kuinka mukavaksi muut jäsenet tuntevat olonsa liitossa ja sen tapahtumissa. Omien kokemuksieni mukaan Demarinuorissa myös uudet jäsenet otetaan hyvin mukaan toimintaan ja kokeneemmatkin aktiivit viihtyvät, mutta aina on parantamisen varaa. Etenkin valtakunnallisissa tapahtumissa pidempään toimineet ajautuvat helposti omaan tuttuun porukkaan. Tärkeää olisi kuitenkin muistaa varmistaa, että kukaan ei jää haluamattaan yksin.

Kaikille mielekäs toimintakulttuuri on monen tekijän summa. Vitsaillessa tulee muistaa miettiä, ettei vahingossa loukkaa ketään. Ketään ei tule syrjiä, eikä kenestäkään tule tehdä omaan käyttäytymiseen vaikuttavia ennakko-oletuksia sukupuolen, ulkonäön, iän tai olemuksen perusteella. Minkäänlaista syrjintää, halveksuntaa tai kiusaamista ei pidä sallia, vaan meidän jokaisen on puututtava siihen. Hyvän ja positiivisen kuvan liiton ja piirien tapahtumista jättävät pienetkin ystävälliset eleet. Iloinen tervehtiminen, tai edes hymy saa aina paremmalle tuulelle, ja jos tapahtumassa on ennestään tuntemattomia uusia jäseniä, heille esittäytyminen jättää uudelle aktiiville tervetulleen olon. Erityisen ilahduttavaksi Demarinuorissa olen kokenut sen, kuinka meillä muistetaan kehua ja antaa kiitosta toisille. Spontaanit kehut hyvästä puheenvuorosta, kirjoituksesta tai vaikka kivoista vaatteista saa kehujen saajan ilahtumaan. Kehumisesta muodostuu helposti positiivisia ketjuja, kun kehutuksi tulemisesta ilahtunut henkilö päättää ilahduttaa muitakin, ja sanoo jotain mukavaa seuraavalle.

Toimintakulttuurin kehittäminen on yksi asioista, joita pyrin toteuttamaan Demarinuorissa. Toivon, että jokainen nykyinen aktiivi pyrkii omalla toiminnallaan varmistamaan, että kaikkien uusien jäsenten on helppoa  tulla mukaan toimintaamme. Uusilta jäseniltä toivon rohkeutta lähteä mukaan johonkin tapahtumaamme. Ennestään ei tarvitse tuntea ketään, eikä kukaan odota uusilta jäseniltä vahvaa poliittista tietotaitoa. Tapahtumista saa taatusti uusia tuttavuuksia ja ystäviä, ja toiminnassa mukana ollessa oppii huomaamattaan valtavasti.

Sara Holappa
sara.holappa@hotmail.com