Me allekirjoittaneet järjestöt olemme huolissamme siitä, että jo vuosia puhuttaneet translain ihmisoikeusloukkaukset ovat edelleen osa Suomen lainsäädäntöä. Suomi on esimerkiksi ainoa pohjoismaa, joka edelleen vaatii epäinhimillistä pakkosterilisaatiota. Laki on otettava käsittelyyn heti, jotta voimme taata useammalle kansalaiselle yhtäläiset ihmisoikeudet. Vaadimme, että voimme elää maassa, jossa transsukupuolisten ihmisoikeuksia ei poljeta.

Valtiovallan kiinnostus ihmisen sukupuoleen ja sen määrittelyyn on yksilön ihmis- ja itsemääräämisoikeuden vastaista. Kun ihmisiä on kohdeltava sukupuolestaan riippumatta juridisesti samoin, on juridisen sukupuolen olemassaolo ja merkitys ylipäätään kyseenalainen.

Me vaadimme, että jokainen henkilö saa itsemääräämisoikeuden omaan sukupuoleensa.
Juridisen sukupuolen muuttaminen tulee mahdollistaa ihmisen omalla ilmoituksella ja transpolin portinvartija-asema tulee purkaa.

“Ihmisten lisääntymiskyvyttömyyden vaatiminen 2010-luvulla on puolestaan suorastaan kuvottavaa. Lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksesta on luovuttu muun muassa Ruotsissa, Espanjassa, Portugalissa ja Hollannissa, myös Suomen on aika päivittää oma lainsäädäntönsä nykyaikaisemmaksi”, järjestöjen puheenjohtajat toteavat.

“Sukupuolen itsemääräämisoikeuden näennäinen paikkaaminen yksinään ei kuitenkaan riitä. Meidän tulee tähdätä maahan, jossa sukupuolen itsemääräämisoikeus toteutuu täydellisesti. Henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuus on purettava samalla, kun juridinen muunsukupuolisuus ja sukupuolettomuus otetaan käyttöön. Myös nimien viranomaisten toimesta tapahtuva sukupuolittaminen tulee lopettaa”, puheenjohtajat jatkavat.

Asennemuutosta kaivataan myös ihan yksinkertaisissa, arkisissa asioissa. Sukupuolineutraalit WC-tilat eivät ole vielä joka paikassa tavallisia. Nimen ja henkilötunnuksen vaihtuessa esimerkiksi tutkintotodistuksien uusiminen on haastavaa. Tällaisissa asioissa taistelun ei pitäisi olla yksittäisten ihmisten harteilla, vaan muutoksen tulee tapahtua yhteiskunnan tasolla. Translain läpivieminen olisi hyvä ensiaskel oikeaan suuntaan. Lakia uudistettaessa tulee kuulla niitä joita asia erityisesti koskee, eli transsukupuolisia sekä heidän etujärjestöjään. Ei ole kyse arvoista, vaan ihmisoikeuksista ja niiden toteutumisesta.

Lisätietoa:

Mikkel Näkkäläjärvi, puheenjohtaja, Demarinuoret
+358 40 076 5002, mikkel.nakkalajarvi@demarinuoret.fi

Jesse Jääskeläinen, puheenjohtaja, Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry
+358 45 112 9299, puheenjohtaja@sonk.fi

Pekka Rantala, puheenjohtaja, Vasemmisto-opiskelijat ry
+358 44 252 0351, puheenjohtaja@vasemmisto-opiskelijat.fi

Hanna-Marilla Zidan, puheenjohtaja, Vasemmistonuoret ry
+358 50 590 2771, Hanna@vasemmistonuoret.fi

Iiris Suomela ja Jaakko Mustakallio, puheenjohtajat, Vihreät nuoret
+358 44 349 2228, puheenjohtajat@vihreatnuoret.fi