Viime keväänä meistä jokainen sai kokea miltä poikkeusolot tuntuivat. Koulut menivät kiinni, ihmiset asettuivat koteihinsa etäkouluun ja etätöihin. Etäopetukseen siirtyminen oli varmasti keino jota kukaan meistä ei olisi halunnut toteuttaa. Sen seurauksena moni lapsi ja nuori tippui opetuksen kelkasta. Korviin kantautui viestejä nuorista ja lapsista, joita ei saatu etäyhteyden kautta tavoitettua koko kevään aikana kuin kerran tai kaksi. Kouluista tänä syksynä saatu viesti on, että tuen tarve on moninkertaistunut ja oppimiserot lasten välillä ovat kasvaneet. Mitä opimme tästä? 

Tulevaisuudessakin koulutus on avainasemassa tasoittamassa sosioekonomisten erojen tuomia haasteita lasten ja nuorten välillä. Jos haluamme panostaa tulevaisuuden osaavaan Suomeen, on koulutuksen laatua ja etenkin tukea koulunkäyntiin lisättävä. Onneksi Marinin hallitus toi jo kesäkuun lisätalousarviossa 300 miljoonaa tukea koronakriisin tuomien oppimiserojen vähentämiseen. Tästä esimerkkinä Imatralle palkattiin lisää erityisopettajia antamaan tukea lapsille ja nuorille heidän oppimisessaan. Eivätkä viimeaikaiset uutiset kouluväkivallasta ja kiusaamisesta helpota huoltani tulevaisuudesta. 

Perusopetuksen on jatkossa tarjottava enemmän moniammatillista tukea lapsille ja nuorille. Moniammatillisella tuella tarkoitetaan opettajien, erityisopettajien, koulunkäynninohjaajien, koulukuraattorien- ja koulupsykologien yhdessä muodostamaa tukikokonaisuutta, jossa lapsi tai nuori saa tukea niillä osa-alueilla, joita hän tarvitsee. Kaikkea ei voi kaataa opettajien niskaan, vaan tarvitaan yhteistyötä ja moniammatillista tukea.

Ylen tuoreessa uutisessa kerrotaan, että moni oppilas joutuu odottamaan koulupsykologille pääsyä jopa vuoden. Kun tuen tarve on kova, siihen kuuluu vastata pian. Kasvatuksen ja koulutuksen kunnianpalautus ja kehittäminen aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle on Marinin hallituksen yhtenäinen tavoite. Meillä ei ole varaa menettää meidän lapsia ja nuoria!

Jussi Tauriainen on 27-vuotias opettajaopiskelija ja Kaakkois-Suomen Demarinuorten järjestösihteeri