Demarinuorten työllisyystavoitteet eduskuntavaaleihin sisältävät  osa-aikaisten työsopimusten oikeudenmukaisuutta, työmarkkinoiden tasa-arvon vahvistamista ja työperäisen maahanmuuton panostuksia. 

Tiesitkö, että kaupan alalla 30 työtuntia viikossa ja vastaavasti ravintola-alalla 90h/3vko on osa-aikainen työsopimus ja valitettavan yleinen ilmiö jo vuosia ennen koronaa. Entä sen, että työnantajan tulisi tarjota lisätunteja osa-aikaisille työntekijöilleen, ennen kuin palkkaa uusia osa-aikaisia työntekijöitä, toistaiseksi voimassa olevilla työsopimuksilla. Osa-aikaiset tuntisopimukset johtavat sesonkivaihteluiden näkymiseen suoraan palkassa ja pitkien tasoittumisjaksojen johdosta ylityökorvauksien maksua voidaan välttää hiljaisiin kausiin vedoten. Olisi tärkeää säätää työehtojen rikkomisesta tiukemmat rangaistukset.   

Vakaa toimeentulo lisää työssä jaksamista, työhön kiinnittymistä ja omakohtaisesta ravintola-alan kokemuksesta tehokkuuttakin. Pelkkä työtuntien lisäys ei yksin ole riittävä keino toimeentulon takaamiseksi. Siksi nykyinen, monen luukun kierroksen vaativa sosiaaliturvajärjestelmä on uudistettava yhtenäiseksi yleisturvaksi, hyvinvointia ja työllisyyttä tukevaksi. 

85%:n työllisyysastetta kohti mennessä tavoiteena myös työntekijöiden oikeusturvan, sekä työmarkkinoiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen. Anonyymin rekrytoinnin käyttöön ottaminen laajasti julkisella sektorilla tehostaisi työelämän tasa-arvon kehitystä kitkemällä hakuvaiheessa tapahtuvaa syrjimistä tai suosimista. Samaa ilmiötä torjuttaisiin palkka-avoimuutta säätävällä lailla.

Uskon ja olen aina uskonut suomalaisen kilpailukyvyn perustuvan osaamisen lisäksi tavallisten työntekijöiden hyvinvointiin. Tämän kauden kriisit ovat kolhineet työntekijöitä entisestään ja ästä kaudesta olemmekin jo hyviä merkkejä saaneet, siitä miten oikean suuntaisilla panostuksilla työllisyysastetta voidaan nostaa korkeammalle. Eli lähdetään ek-vaalien kautta viemään työelämä kestävälle, tuottavalle tasolle.

Jutta Vihonen
Demarinuorten liittohallituksen jäsen