Euroopan unioni on koko edellisen parlamenttikauden ajelehtinut kriisistä toiseen: lamauttavasta pankki- ja luottokriisistä julkisen talouden velkaantumiskriisiin. Näiden ongelmien takaa löytyy yksi yhteinen selitys. Kymmenen vuotta parlamenttia johtaneen oikeistoryhmän talouspolitiikka on ajanut Euroopan vaikeiden talousongelmien lisäksi alati pahenevaan sosiaaliseen kriisiin.

Vuonna 2008 alkanutta löysällä pankkivalvonnalla ja jäsenmaiden sopimusrikkomuksilla synnytettyä talouskriisiä on pyritty ratkaisemaan tiukalla talouskurilla ja velkaantuneiden maiden kansalaisten kurittamisella. Tavoitteeksi asetettu kasvu on kuitenkin jäänyt vuodesta toiseen toteutumatta. Oikeistovoimienkin olisi nyt vihdoin myönnettävä, että uusliberalistinen leikkauspolitiikka on epäonnistunut kriisin hoidossa.

Nyt Euroopalla on kuitenkin mahdollisuus muutokseen, sillä Euroopan sosialidemokraattinen ryhmä ja oikeistolainen EPP-ryhmä ovat tasoissa EU-vaalien gallupkyselyiden mukaan. Jokainen jäsenmaissa jaettu paikka vaikuttaa siihen, kumpi ryhmä on lopulta suurin ja kuka määrää politiikan tahdin seuraavat viisi vuotta.

– Euroopan suunta on nyt mahdollista muuttaa ja tähän mahdollisuuteen on tartuttava. Vuosia jatkunut kaaosmainen taloustilanne on osoittanut oikeiston johdolla rakennetun järjestelmän heikkoudet, ja nyt on sosialidemokraattien aika korjata tilanne. On äärimmäisen tärkeää, että jokainen meistä käyttää ääntänsä ja ilmaisee kantansa. Sunnuntaina on mahdollisuus kääntää EU:n kurssia ja sanoa vastalause eurooppalaiselle kurjistamispolitiikalle, linjaa Demarinuorten puheenjohtaja Joona Räsänen.

Demarinuorten EU-teesit

–      Euroopan keskuspankin on jatkossa huolehdittava ensisijaisesti työllisyydestä ja kasvusta hintavakauden sijaan. Samalla Euroopan keskuspankille on annettava nykyistä laajemmat mahdollisuudet koko Euroopan laajuisten ja kansallisten investointien sekä kehityshankkeiden rahoittamiseen. Tarvitaan koko unionin laajuinen investointisuunnitelma ylikansallisille investoinneille.

–      Työvoiman liikkuessa yli rajojen täytyy myös työelämän pelisääntöjen olla kaikille samat. EPP-johtoinen komissio on unohtanut tavalliselle eurooppalaiselle tärkeät asiat lainsäädäntöesityksiä valmistellessaan. Sosialidemokraattien johdolla saadaan kuntoon ihmisten työturvallisuuteen, -hyvinvointiin ja työaikoihin liittyvä eurooppalainen lainsäädäntö. Valvonnan helpottamiseksi ammattiliitoille on mahdollistettava ryhmäkanneoikeus ja eurooppalaisten työntekijäjärjestöjen asemaa on vahvistettava.

–      Verokilpailussa häviävät kaikki. Unionissa tarvitaan yhtenäinen alaraja yhteisöverolle sekä vahvempaa monikansallisten yritysten valvontaa. Euroopan unionin alueella sijaitsee kaksi kolmasosaa kaikista maailman veroparatiiseista. Ne on suljettava välittömästi.

–      Ympäristö- ja ilmastokatastrofin torjumiseksi on sitouduttava konkreettisiin päästörajoituksiin säätämällä ilmastodirektiivi sekä tuettava uusien energiatehokkaiden teknologioiden ja uusiutuvan energian käyttöönottoa ja tutkimusta. Päästöjen vähentäminen voidaan yhdistää työpaikkojen ja kasvun luomiseen. Euroopan unionin laajuisella pullonpalautusjärjestelmällä vähennetään tehokkaasti muovijätteen syntymistä.

–      Unionin on keskityttävä entistä voimakkaammin sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseen ja hoitamiseen. Koulutuksen sekä sosiaali- ja terveysalan kehityshankkeiden rahoitukseen ja nuorisotyöttömyyden torjuntaan on suunnattava enemmän rahaa. Resursseja sosiaalisiin investointeihin saadaan järkevöittämällä unionin tehotonta rajavalvontaa sekä maataloustukipolitiikkaa.

–       Kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita kansalaisuudestaan tai taustastaan riippumatta. EU:ssa ei tule hyväksyä minkäänlaista syrjintää tai vihamielisyyttä erilaisia kulttuureja ja ihmisryhmiä kohtaan. Sosiaalisten ongelmien ja taloudellisen epävarmuuden aiheuttamat levottomuudet ovat kasvualusta vihalle, pelolle ja rasismille.