Ketjut poikki – epävarmuus pois työelämästä! Mitä reilumpi työelämä, sitä parempi työntekijöiden tuottavuus ja sitä paremmin yrityksillä menee. Nuoret ovat työelämän huonoimassa asemassa, koska eivät tunne oikeuksiaan ja pysty puolustamaan itseään. Epävarmuutta poistetaan työelämästä esimerkiksi poistamalla nollasopimukset, antamalla ammattiliitoille kanneoikeus ja edistämällä nuorten työelämätietoutta. Demarinuoret on mukana Vakiduuni-kansalaisaloitteessa. Ammattiliittojen kanneoikeus antaa ammattiliitoille mahdollisuuden puuttua tehokkaammin työelämässä tapahtuviin rikkeisiin ilman, että työntekijä itse joutuu tulilinjalle.

Blogit ja kannanotot: Tarjolla vain pätkätöitä ja pätkäunelmia, Työurat pidemmiksi työhyvinvointia lisäämällä, Yritysten hyödynnettävä työntekijöiden koulutusoikeutta

 

Alipalkkauksen kriminalisointi on oikeudenmukaisuuskysymys. Työnnantajan varastaessa työntekijältään (jättämällä palkkaa maksamatta), joutuu hän tällä hetkellä kiinni jäädessään vain korvaamaan maksamattoman palkan. Työntekijän varkaus työnantajaltaan on työsuhteen purkamisen peruste ja saattaa työntekijän rikosoikeudelliseen vastuuseen teostaan. Palkkojen polkeminen ei ole kenenkään etu, vaan heikentää kansantaloutta vähentämällä ostovoimaa ja tuotteiden kysyntää. Alipalkkauksen kriminalisointi vahvistaa osaltaan yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, veropohjaa ja torjuu harmaata taloutta. Sopimusten rikkominen antaa epärehellisille yrityksille epäreilun kilpailuedun.

Blogit ja kannanotot: Alipalkkaus on kriminalisoitava

 

Nuorten työttömyys ei saa kestää yli 90 päivää. Nuorisotakuuta on kehitettävä nuorten näkökulmasta. Nuoren työllistymisen kannalta tärkeimmät asiat ovat koulutus ja työkokemus. Siksi nuorisotakuulla on huolehdittava, että jokaiselle nuorelle taataan vähintään toisen asteen koulutus. Nuorten pääsemistä työelämään helpotetaan julkisella työllistämistuella ja yksityisen sektorin kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Sanssi-kortti -työllistämistukijärjestelmää tulee kehittää niin, että sillä voidaan tukea lyhyempiäkin nuoren työllistymisjaksoja, jolloin tukisumma on korkeampi. Nuorisotakuuseen on yhdistettävä nuorten palvelutakuu, jolla varmistetaan nuorelle mm. mielenterveyspalvelut silloin, kun niille on tarve.

Blogit ja kannanotot: Töitä perkele, Käänteinen starttiraha helpottamaan omistajavaihtoksia