Suomeen on luotava luottamusta rakentavat eettiset toimintaohjeet ohjaamaan valtionyhtiöiden toimintaa, niiden johdon palkitsemista, työmarkkinoilla sopimista sekä yhtiöiden omistajaohjausta. Omistajan roolissa ja valtionyhtiöiden suuren yhteiskunnallisen vastuun vuoksi Suomen valtion tulee näyttää esimerkkiä omistajan vastuun kantamisesta.

Valtionyhtiöillä on suuri vastuu työmarkkinoiden vakaudesta ja niiden on kunnioitettava työmarkkinoiden sopimisen kulttuuria. Useat Postia viime aikoina koskeneet kohut ovat tuoneet esille, kuinka valtionyhtiö on toiminut vastoin hyväksyttäviä käytäntöjä työmarkkinoilla. Posti on pyrkinyt aktiivisesti heikentämään työntekijöidensä työehtoja ja siirtämään osaa heistä halvemman työehtosopimuksen piiriin.

Valtio on omistajana ryhdistäytynyt ja puuttunut Postin toimintaan ilmoittamalla, että sen johdon ajamia työehtojen heikentämiseen tähtääviä toimia ei hyväksytä. Reilua ja kestävää yritystoimintaa ei voi rakentaa palkkoja polkemalla. Suomen Sosialidemokraattinen puolue ja Suomen pääministeri Antti Rinne ovat sitoutuneet siihen, ettei työehtoshoppailu hyväksytä työmarkkinoilla. Pääministeri Rinne on linjannut että: “Jokaisen suomalaisen täytyy voida luottaa tulevaisuuteen, jossa palkkoja ei poljeta työehtoshoppailun kautta.”

Postin toiminta on osoittanut, että valtio-omistajan eettiselle ohjeistukselle ja vastuulliselle toiminnalle on tarvetta. Myös valtionyhtiöiden palkitsemisjärjestelmiin on saatava järkeä ja inhimillisyyttä. Ei ole oikein, että Postin kaltainen peruspalvelujen tuottaja maksaa johdolleen miljoonien eurojen palkkioita ja golf-osakkeita ”kannustimiksi” samaan aikaan kun kaikkein pienipalkkaisimpien työntekijöiden työehtoja ollaan heikentämässä.

Valtionyhtiöillä on Suomessa merkittävä yhteiskunnallinen rooli ja osalla niistä on myös merkittäviä yhteiskunnallisia tehtäviä hoidettavanaan. Siksi on aika luoda raamit valtionyhtiöiden toiminnalle ja niiden omistajaohjaukselle. Nyt on korkea aika osoittaa, että yhteiskuntavastuun kantaminen on aloitettu.

Janne-Pekka Niemimäki
Demarinuorten liittohallituksen jäsen