Vantaan Demarinuoret vaatii Vantaan kaupungilta ripeitä toimia Vantaan koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Jo kauan keskustelua herättänyt ongelma kärjistyi hiljattain Havukosken koulussa, kun kymmenisen oppilasta joutui kotiopetukseen sisäilmaongelmien vuoksi. Tämä osoittaa, että ongelmaan on puututtava aikaisempaa tarmokkaammin.

”Ihmisten on voitava käydä koulussa ja päivähoidossa terveyttään vaarantamatta. Nykyisellään tilanne on huolestuttava”, Vantaan Demarinuorten uusi puheenjohtaja Ville Ruotsalainen toteaa. Selvityspyyntöjä sisäilmaongelmiin liittyen on tehty viimeisen kahden vuoden aikana yli 50 vantaalaisesta koulusta (Vantaan Sanomat, 2.11.2013).

Vantaan Demarinuoret peräänkuuluttaa kaupungilta selvitystä koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien todellisesta laajuudesta. Selvityksen perusteella olisi mahdollista ryhtyä nopeasti tarvittaviin toimiin ongelman ratkaisemiseksi, jotta ihmisten terveys saadaan turvattua. Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta kaupungin on kyettävä takaamaan lapsille ja nuorille turvallinen ja vakaa oppimisympäristö.

Vantaan Demarinuoret piti syyskokouksensa 10.11.2013. Puheenjohtajaksi vuodelle 2014 valittiin Ville Ruotsalainen. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Janne Eronen, Christine Fallenius, Viivi Kähärä, Mikko Merelä, Sonja Pääsukene ja Fredrik Wickholm. Hallituksen varajäseniksi valittiin Mikko Kammonen ja Kaarlo Kähärä.