Vantaan Demarinuoret on tyrmistynyt Vantaan Energian kyvyttömyydestä puuttua uuden jätevoimalansa työmaan räikeisiin ongelmiin. Työmaalla on jo toistamiseen havaittu puutteita niin työehtojen toteutumisen kuin myös työturvallisuudenkin suhteen. Vantaan Demarinuoret ihmettelee, miksi Vantaan Energia ei ole vieläkään kyennyt ratkaisemaan työmaan ongelmia.

Joulukuussa poliisin ja työsuojelutarkastajien tekemässä tarkastuksessa selvisi, että työntekijöiden veronumerollisissa tunnistekorteissa oli puutteita, ja osalta työntekijöistä kortit puuttuivat kokonaan. Myös työmaan yleisvalaistuksessa oli puutteita.

Marraskuussa sähköliiton toimitsijat olivat puolestaan työmaakierroksensa yhteydessä havainneet, että työmaan työntekijöiden palkat eivät ole olleet työehtosopimuksen mukaisia. Liiton mukaan yksikään aliurakoitsija ei ole toimittanut pyydettyä selvitystä asiasta tammikuun loppuun mennessä.

Vantaan Energia kertoo tiedotteessaan olevansa erittäin huolissaan julkisuudessa esiin tulleista tiettyjä aliurakoitsijoita koskevista väärinkäytösepäilyistä. Yhtiö myös lupaa selvittää ja varmistaa omalta osaltaan, että toiminta on työehtosopimuksien mukaista.

”Vantaan kaupunki omistaa yhtiöstä 60 prosenttia. Tällainen toiminta ei tahraa ainoastaan yhtiön mainetta, vaan myös Vantaan maineen harmaan talouden torjujana. Selvitysten tekemisen lisäksi on myös toimittava. Jos työmaan toimintatavoista löytyy toistuvasti puutteita, on selvää, ettei Vantaan Energia ole tarttunut ongelmaan riittävän tarmokkaasti”, Vantaan Demarinuorten puheenjohtaja Ville Ruotsalainen jyrähtää.