piia

Piia Noronen Demarinuorten varapuheenjohtajaksi

Nimeni on Piia Noronen. Olen 26-vuotias turkulainen demarinuori ja ehdolla Demarinuorten varapuheenjohtajaksi.

Olen paras valinta Demarinuorten varapuheenjohtajaksi, koska tunnen erittäin hyvin Demarinuorten järjestökentän niin sen kaikkine haasteineen kuin hyveineen. Minulla on selkeitä näkemyksiä Demarinuorten toiminnan kehittämiseen sekä myös poliittisiin kysymyksiin. Uskallan nostaa esille vaikeitakin asioita.

Jos minut valitaan varapuheenjohtajaksi tulen panostamaan alue-ja piirijärjestöjen toiminnan kehittämiseen yhdessä aktiivien kanssa, koska laadukas ja monipuolinen toiminta paikallistasolla on kokososialidemokraattisen nuorisoliikkeen elinehto. Aikomuksenani on kiertää piiri-sekä aluejärjestöjä seuraavan kahden vuoden aikana. Uusia jäseniä pitäisi saada enemmän mukaan toimintaan ja jokaiselle aktiiville mieleistä toimintaa.

Järjestötoiminnan lisäksi minulla on paljon annettavaa myös poliittiseen ohjelmatyöhön. Demarinuorten tulee nostaa esille entistä enemmän työelämään, solidaarisuuteen sekä ympäristöön liittyviä aiheita. Toivon, että seuraavalla liittokokouskaudella Demarinuoret järjestävät ympäristöpoliittisen seminaarin, jossa on mahdollista käydä ympäristöpoliittista keskustelua, esimerkiksi kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen liittyen. Toisaalta myös ulko-ja turvallisuuspolitiikkaan liittyviä kysymyksiä emme voi sivuuttaa.

Demarinuoret saisivat minusta varapuheenjohtajan, joka paneutuu järjestön asioihin sekä vie niitä eteenpäin. Haluan olla kehittämässä tulevaisuuden Demarinuoria kanssasi.

Nähdään Tampereella!

-Piia

Kotisivuni: www.piianoronen.fi