Yhteiskunnan nopean teknologisen kehityksen myötä olemme yhä enemmän sidoksissa digitaaliseen toimintaympäristöön. Asiointi hallinnon palveluissa tapahtuu suurelta osin verkossa, ja verkkoyhteiskunnassa on muodostunut myös uusia kansalaisvaikuttamisen muotoja.

Sähköisen asioinnin hyviä puolia ovat hallinnon tuottavuus sekä riippumattomuus asiakkaan ja palveluntarjoajan sijainnista. Oikein toteutettuna verkkoyhteiskunta mahdollistaa palvelujen käyttämisen kotoa käsin ja tarvittavien apuvälineiden avulla, mikä helpottaa esimerkiksi vammaisten ja muiden erityisryhmien arkea. Myös sähköinen demokratia tuo vaikuttamisen lähemmäs kansalaista, kun verkossa käydään vuorovaikutteista yhteiskunnallista keskustelua ja esimerkiksi kansalaisaloitteita on mahdollista tehdä verkkopäätteen ääressä.

Yhteiskunnan toimintojen siirtyessä verkkoon on vaarana, että osa kansasta syrjäytyy tieto- ja viestintätekniikasta. Periferia-alueiden asukkaat ovat kaupungeissa asuviin nähden huonommassa asemassa, sillä valtion laajakaistahankkeista huolimatta toimivaa internet-yhteyttä ei vieläkään ole kaikkialla Suomessa. Toisaalta etenkin ikääntyneiden ja vammaisten kyky ja mahdollisuudet sähköiseen asiointiin ovat rajalliset, sillä palvelujen suunnittelussa ei välttämättä ole tarpeeksi otettu erityisryhmiä huomioon. Lisäksi verkkoyhteiskunnan kehityksessä mukana pysymiseen edellytettävät laitteistot ovat kalliita, mikä lisää vähävaraisen väestön syrjäytymisen riskiä.

Kaikilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet sähköisten palvelujen käyttämiseen. Siksi palvelujen alueellisen tavoitettavuuden toteutumiseksi on saatava nopea laajakaistayhteys maan joka kolkkaan. Vanhuksille on tarjottava enemmän tietotekniikkakoulutusta sekä helppokäyttöisiä laitteita ja palveluja. ”Ylipäätään kaikkien käyttäjäryhmien erityisiin tarpeisiin on vastattava tukitoimenpitein, jotta verkkoyhteiskunta olisi aidosti esteetön. Vain siten voidaan estää kansalaisten jakautuminen kahtia tietotekniikan käyttämisen suhteen”, Pohjois-Suomen demarinuorten puheenjohtaja Linda Venetkoski tähdentää.

Pohjois-Suomen Demarinuoret vaatii kaikille asuinpaikasta, varallisuudesta ja tietotekniikkaosaamisen tasosta riippumatta yhdenvertaista mahdollisuutta hyödyntää digitaalista toimintaympäristöä sähköisessä asioinnissa ja vaikuttamisessa.

 

Lisätietoja:

Linda Venetkoski

Puheenjohtaja

Pohjois-Suomen Demarinuoret ry.

linda.venetkoski@gmail.com

0445714177