On puhuttu jälleen yhteiskuntavastuusta. Julkisuudessa on väläytelty, että yritys kantaa yhteiskuntavastuunsa olemalla mahdollisimman kilpailukykyinen ja maksamalla verotuloja yhteiskunnalle. Demarinuoret haluavat nostaa keskusteluun sen, voisiko yrityksillä olla lainsäädännössä muitakin tehtäviä kuin voiton tavoittelu. Erityisesti valtionyhtiöiden ja suuryritysten on kiinnitettävä huomiota ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen.

“Moni Suomessa toimiva yritys tekee jo nyt paljon huolehtiakseen yhteiskuntavastuusta ja siitä on todella annettava kiitosta. Mielestämme verojen maksaminen on kuitenkin lakisääteinen velvoite –  ei yhteiskuntavastuun mittari.”, Demarinuorten puheenjohtaja Perholehto toteaa. 

Sen sijaan, että yrityksiltä odotetaan kollektiivisesti jotain määrittelemätöntä hyvää, tarvitaan laajempaa keskustelua siitä, mitä yhteiskuntavastuu käytännössä tarkoittaa. Koska suomalaiset yritykset toimivat entistä enemmän globaaleilla markkinoilla, on kiinnitettävä erityistä huomiota globalisaatioon, tuotannon siirtymiseen muihin maihin sekä veronkiertoon.

”Jos yritys toimii esimerkiksi ulkomailla käyttäen lapsityövoimaa, kärsii tästä myös suomalaisen työn kilpailukyky. Siksi ei riitä, että keskustelu yhteiskuntavastuusta rajautuu vain Suomen rajojen sisäpuolelle. Haastavimmat kysymykset liittyvät globalisaatioon ja tuotannon siirtymiseen muihin maihin”, Perholehto päättää.

Lisätiedot:

Pinja Perholehto
Demarinuorten puheenjohtaja
040 059 6521
pinja.perholehto@demarinuoret.fi