SDP:n puoluekokousedustajat pääsevät päättämään lukuisista tärkeistä aloitteista ja koko poliittisesta ohjelmasta viikonloppuna. Yksi tärkeä aloite on äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden laskemista 16 ikävuoteen ajava Demarinuorten tekemä aloite.

Äänestysikärajan laskeminen 16 ikävuoteen olisi tärkeä demokratiateko. Tutkimusten, kuten Nuorisobarometrin mukaan nuorten kiinnostus politiikkaa ja yhteiskunnallisia asioita kohtaan on kasvussa. Äänestysikärajan laskeminen voisi olla omiaan lisäämään yhäkin nuorten kiinnostusta yhteiskunnallisiin kysymyksiin, kun ihmiset pääsisivät käyttämään ääntään jo aikaisessa vaiheessa. Äänestysikärajan laskemisesta 16 ikävuoteen on hyviä kokemuksia muun muassa Itävallasta, jossa 16-17 -vuotiaiden äänestysprosentti on korkeampi kuin yli 50-vuotiaiden. 

Äänestysikärajan laskemista kuulee usein vastustettavan sillä perusteella, että nuoret eivät ymmärrä politiikkaa ja äänestäisivät läpällä. On varmasti niin, että kaikki nuoret eivät ole erityisen perehtyneitä politiikkaan, mutta ei ole kyllä kaikki vanhemmatkaan. Julkista keskustelua seuratessa vaikuttaa pikemminkin siltä, että monissa teemoissa, kuten ilmasto-, ympäristö- ja ihmisoikeuskysymyksissä nuoret ovat hyvinkin valveutuneita.

Nuorten äänioikeus ja paremmat mahdollisuudet osallistua eivät ole keneltäkään pois, vaan ne tuovat kaikille lisää. Äänestysikärajan pitäminen 18 ikävuodessa ei ole mikään luonnonlaki, vaan aikanaan sovittu poliittinen päätös. Yhtä lailla nyt voidaan päättää muuttaa asian tilaa.

Mikkel Näkkäläjärvi
Demarinuorten puheenjohtaja

Lue koko puoluekokousaloite täältä. Voit tutustua kaikkiin aloitteisiin täältä