Demarinuoret nostaa marraskuussa julkaistussa aluevaaliohjelmassaan esille tärkeän kysymyksen siitä, miksi mieli saa särkyä, mutta jalka ei murtua. Kysymys kuvaa yhteiskunnan asenteita ja päättäjien prioriteetteja. Mielenterveysongelmat ovat olleet puheenaiheena pitkään tabu, mutta avoimen keskustelun lisäännyttyä monen sairastuneen kokema häpeä ja leimaantumisen pelko ovat alkaneet hiljalleen väistyä. Avoimen keskustelun rinnalle tarvitaan kuitenkin myös poliittisia päätöksiä, jotta psyykkisesti sairastunut ihminen saa tarvitsemansa avun ja tuen riittävän ajoissa. Särkynyt mieli tarvitsee hoitoa siinä missä murtunut jalkakin.

Aamulehti haastatteli lokakuussa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin henkilöstöjohtajaa Raija Ruorasta. Tällöin Ruoranen kertoi, että sairaanhoitopiirissä somaattisten sairauksien tutkimuksiin pääsee hoitotakuun määrittämässä kuuden kuukauden aikarajassa suhteellisen hyvin. Psykiatrian osalta tilanne on täysin toisenlainen. Aamulehden kokoamasta tilastosta paljastuu, että elokuun lopussa nuoriso- ja lastenpsykiatriassa 53 henkilöä ja psykiatriassa 312 henkilöä on odottanut tarvitsemaansa hoitoa yli terveydenhoitolain aikarajan. Se on moninkertaisesti pidempi jono kuin millään muulla lääketieteen erikoisalalla.

Tilanne psykiatrian osalta on katastrofaalinen kansallisesti ja osittain jopa kansainvälisestikin. Poliittisin päätöksin voidaan vaikuttaa muun muassa palveluiden laatuun ja saatavuuteen, joskus nopeastikin, mutta rahakaan ei riitä enää siinä vaiheessa, kun psykiatriaan erikoistuneita sairaanhoitajia tai lääkäreitä ei ole tarpeeksi. Erityisesti lääkäripula pitkittää jonotusaikaa psykiatriassa. Psykiatrian alalle hakeutuu lähes puolet liian vähän lääkäreitä tarpeeseen verrattuna, joten tilanne ei ole paranemassa ainakaan lähivuosina ilman aktiivista vaikuttamista asiaan.

Jotta tilanne kuitenkin helpottaisi tulevaisuudessa, muutoksia psykiatrian alalla pitäisi tehdä pian. Yksi ratkaisu pulaan voisi löytyä jo siitä vaiheesta, kun alalle vasta hakeudutaan; psykologia pitäisi huomioida vahvemmin lääketieteen valintakokeessa ja todistusvalinnassa. Myös lääkärikoulutuksessa psykiatrian osuutta on lisättävä.

Yksi psykiatrian alaan liittyvistä ongelmista on yksityisen sektorin houkuttelevuus suhteessa julkiseen sektoriin. Maaliskuussa 2022 toimintansa aloittavissa aluevaltuustoissa täytyy tehdä päätöksiä, jotka helpottavat ammattilaisten mahdollisuuksia antaa hyvää hoitoa ja asiakkaille saada sitä myös julkisella sektorilla. Se onnistuu esimerkiksi psykiatrien ja muiden mielenterveysammattilaisten eettistä työkuormaa vähentämällä; omaan työhön tulee voida vaikuttaa ja potilaalle täytyy olla riittävästi aikaa.

Psykiatripulaan on siis olemassa ratkaisuja ja niitä tarvitaan jo tänään.

Inna Rokosa
Tampereen kaupunginvaltuutettu ja Demarinuorten jäsen
Sosialidemokraatit SDP


Vierasblogi on osa Demarinuorten aluevaalikampanjointia. Demarinuorten aluevaaliohjelmaan pääset tutustumaan sivustollamme osoitteessa: https://demarinuoret.fi/aluevaalit/