KANNANOTTO VALMIS JULKAISTAVAKSI HETI!

Jopa kolmannes alle 30-vuotiaista miehistä jättää varusmiespalveluksen suorittamatta. Demarinuoret esittää SDP:n puoluekokoukselle ratkaisuksi kaikille Suomen kansalaisille yleistä ja yhtäläistä kansalaispalvelusta.

Demarinuorten mielestä asevelvollisuusjärjestelmä on uudistettava kaikkia Suomen kansalaisia koskevaksi tasa-arvoiseksi kansalaispalvelukseksi, jonka voivat suorittaa aseellisena tai aseettomana palveluksena kaikki 18–30-vuotiaat. Ennen palvelusmuodon valintaa koko ikäluokan on käytävä läpi kutsunnat. Kutsunnoilla voidaan samalla ehkäistä nuorten syrjäytymistä.

“Sukupuolen perusteella määrittyvä asevelvollisuus on tasa-arvokeskustelun sokea piste. Asepalvelukseen tulee kartoittaa koko ikäluokasta motivoituneimmat hakijat kutsuntojen yhteydessä”, Demarinuorten varapuheenjohtaja Pinja Perholehto toteaa. 

Puolustusvoimille on taattava kuitenkin oikeus määrittää palvelukseen astuvien henkilömäärä, jotta tarvittava määrä kansalaisia saadaan koulutettua jokaiseen palvelusmuotoon. 

Jos kutsutulla ei ole edellytyksiä tai halua suorittaa palvelusta aseellisesti, on hänet ensisijaisesti ohjattava aseettomaan palvelukseen vapautuksen myöntämisen sijaan. Järjestelmän uudistamisessa on huomioitava erityisesti palveluksen suorittaneiden mahdollisimman joustava siirtymä jatko-opintoihin tai työelämään ylimääräisten välivuosien välttämiseksi.

Voit tutustua tarkemmin Demarinuorten aloitteeseen tasa-arvoisesta kansalaispalveluksesta puoluekokous-sivuiltamme.

Lisätietoja antaa:

Pinja Perholehto
Demarinuorten varapuheenjohtaja
0400 596 521
pinja.perholehto@demarinuoret.fi