Sosialidemokraattiset Nuoret ry hakee palvelukseensa

TIEDOTTAJAA

1.3.2014 alkavaan vakituiseen työsuhteeseen.

Tiedottaja:

  • vastaa liiton sisäisestä ja ulkoisesta tiedotustoiminnasta
  • vastaa liiton Internet-sivujen päivityksestä
  • toimii Lippu-lehden toimitussihteerinä
  • vastaa liiton tapahtumien käytännön järjestelyistä
  • hoitaa muut pääsihteerin määräämät tehtävät

Edellytämme valittavalta viestinnällistä osaamista, virheetöntä ja sujuvaa suomen kielen taitoa, sosialidemokraattista arvomaailmaa sekä valmiutta itsenäiseen työskentelyyn. Eduksi luemme nuorten maailmankuvan tuntemuksen, sosiaalisen median tuntemuksen, kielitaidon ja ATK-taidot.

Hakemukset 2.2.2014 klo 23.59 mennessä osoitteella Sosialidemokraattiset Nuoret ry, Miikka Lönnqvist, Saariniemenkatu 6, 00530 Helsinki (kuoreen merkintä ”Tiedottaja”) tai sähköpostilla osoitteeseen miikka.lonnqvist(a)demarinuoret.fi (viestin otsikoksi ”Tiedottaja”).