Tänään vietetään Minna Canthin päivää, tasa-arvon päivää. Minna Canth (1844-1897) oli aikanaan merkittävä kulttuurihenkilö, joka ajoi koko elämänsä suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan kehittämistä sekä edisti naisten asemaa. Hänen roolinsa maamme kehityksessä on ollut erittäin merkittävä. Siksi on ihmeellistä, että hän sai oman liputuspäivänsä vasta vuonna 2007, kahdeksantena suomalaisena merkkihenkilönä ja ensimmäisenä suomalaisena naisena. On hyvä, että Minna Canthin päivä on myös tasa-arvon päivä, koska se nostaa esiin paitsi tasa-arvon tärkeyden, myös ne haasteet, joita tasa-arvokehitys edelleen kohtaa.

Tasa-arvo ei ole Suomessa vielä valmis, vaikka sitä usein halutaankin monissa eri yhteyksissä julistaa. Yhä edelleen, riippumatta siitä, mitä lakiteksteihin on kirjoitettu, eri sukupuolet ovat tässä maassa erilaisessa asemassa. Kaikkien sukupuolten edustajat kohtaavat Suomessa edelleen syrjintää sukupuolensa vuoksi. Haasteet ovat erilaisia laadultaan ja määrältään riippuen siitä, mitä sukupuolta edustat. Naiset ja muunsukupuoliset kohtaavat eniten ennakkoluuloja ja syrjintää, mutta miehetkään eivät voi tässä maassa toteuttaa ja ilmaista itseään kuten haluavat. Tasa-arvoon pääsemme vasta, kun eroja sukupuolten asemissa ei ole.

Tasa-arvon päivä on merkittävä juhlapäivä ja ansaitsee ehdottomasti liputuksen. Se ei kuitenkaan saa jäädä vain yhden päivän teemaksi, jota ei muina vuoden päivinä muisteta. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen ovat keskeisiä asioita kestävälle kehitykselle. Voimme pelastaa tämän maailman vain ottamalla kaikkien ihmisten kaikki kyvyt käyttöön sukupuolesta riippumatta. Tasa-arvosta puhuminen on askel oikeaan suuntaan, mutta se ei riitä: on myös tehtävä jotain.

Yksi tärkeä asia, josta on helppo aloittaa tasa-arvon edistäminen, on kääntää kriittinen katse omaan ajatteluun. Canthia muistetaan usein merkittävänä kulttuurinaisena, vaikka Canth ei ollut vain merkittävä nainen, vaan ylipäätäänkin merkittävä kulttuurihenkilö. Kuitenkaan Canthin aikalainen Juhani Aho ei ole puheessamme merkittävä kirjailijamies, ainoastaan merkittävä kirjailija. Tällainen jaottelu, jossa nais-liitteillä arvotetaan ihmisten saavutuksia, on paitsi vanhanaikaista, myös este tasa-arvon aidolle toteutumiselle. Niin kauan kuin kenenkään mielestä on hyvä idea erottaa naisia miehistä turhilla liitteillä, emme ole päässeet tavoitteeseemme.

Muutos lähtee yksilöistä. Muutos lähtee itsestä. Vasta kun olet kriittisesti arvioinut omaa ajatteluasi, voit ruveta ajamaan muutosta toisissa ihmisissä. Lähipiirin ihmisistä voit vähitellen laajentaa tasa-arvovaatimukset ensin valtiolliselle tasolle vaikuttamalla päättäjiin ja lopulta maailmanlaajuiselle tasolle osallistumalla eri kansainvälisten järjestöjen eri tasa-arvohankkeisiin. Maailma muuttuu, tarvitaan vain rohkeutta ja voimaa.

Voimallista tasa-arvon päivää toivottaa Demarinuorten tasa-arvotyöryhmä.