Ihmisillä on taipumusta lyhytnäköisyyteen, sillä pikavoittojen tavoittelu on nykyisin arkipäivää. Pitkäjänteisyyden puuttuminen ulottuu myös politiikkaan. Politiikan suunnitteluhorisontin nähdään usein yltävän vain seuraaviin vaaleihin, niinpä edunvalvonnan fokus on helposti nähtävissä erityisesti lyhyen tähtäimen vaikutuksissa.

Lyhyen tähtäimen tavat toimia ja tehdä päätöksiä eivät yleensä ole niitä parhaimpia ja kestävimpiä. Eteenpäin katsovaan politiikkaan liittyy oleellisesti eri sukupolvien välillä tehtävä yhteistyö, nimittäin tiedon siirtäminen ja historiasta oppiminen. Politiikka kaipaa pitkäjänteisyyttä. Tämä koskee kaikkia politiikan osa-alueita, kuten ympäristö- ja talouspolitiikkaa. Uudistukset leimataan usein turhan herkästi joko onnistuneiksi tai epäonnistuneiksi, ilman että pitkällä aikatähtäimellä todella seurattaisiin niiden kehitystä.

Miksi pitkäjänteisyyden tavoittelu on niin vaikeaa? Emmekö kuitenkin pyri kaikki parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen?

Pitkäjänteisyyttä rakennetaan systemaattisen valmistelutyön avulla. Siinä hyödynnetään asiantuntemusta. Päätösprosessin toteutumista tukemaan on suunniteltava mm. aikarajat ja reunaehdot. Poliittisessa prosessissa äärimmäisen tärkeää on kommunikaatio. Vaikeat ratkaisut tulee pystyä perustelemaan ja keskustelun tulee olla avointa ja rehellistä. Näitä asioita ei voi kommunikaation suhteen korostaa liikaa. Hyville arvoille pohjautuvat pitkän aikavälin ratkaisut voivat olla vaikeita, mutta ne on mahdollista perustella järkipohjaisesti. Me kestämme tiukatkin päätökset vaikeina aikoina, kunhan asioista puhutaan suoraan.

On äärimmäisen tärkeää pyrkiä yhteisymmärrykseen nykyisessä moniongelmaisessa tilanteessa. Vaalikausien mukaisen politiikanteon rytmin sijaan meidän tulisi pyrkiä menemään vain ja ainoastaan eteenpäin. Puolueiden keskinäisen vastakkainasettelun sijaan tulisi pyrkiä löytämään yhteinen suunta ja näkemys, jota kohti tehdään töitä yhdessä. Vain yhteistyön avulla on mahdollista löytää suunta Suomelle.

Annu Komulainen
Demarinuorten liittohallituksen jäsen