Sosialidemokraatteina uskomme, että arvostatte demokratiaa ja haluatte kuulla ja ennen kaikkea kuunnella meidän kantamme koskien opintotuen rajaamista. Tämä aihe on leimattu sosiaalisessa mediassa jo koulutusmunaukseksi, ja valitettavasti emme voi kuin yhtyä tähän suruun.

 

Opintotuen rajaaminen on ristiriidassa hyvinvointivaltiomme peruspilarin sivistyksen ja maksuttoman koulutuksen kanssa. Tämä päätös rajata opintotukea ei ole missään nimessä kauaskantoinen ja sitä ei voi missään nimessä pitää hyväksyttävänä. Tämä laki toteutuessaan tekee uudelleen kouluttautumisesta eliitin ja hyväosaisten etuoikeuden. Lakiesitys ei pidennä työuria, vaan todellisuudessa luo uusia kannustinloukkuja. Pahimmillaan tämä tulee vahvistamaan koulutuksen periytyvyyttä. Mielestämme opintotuen rajaaminen tuleekin kalliimmaksi kuin kuviteltu 10 miljoonan euron säästö. Tämä esitetty muutos aiheuttaa vain lisää ongelmia. Enemmän tulisi keskittyä kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvaan ohjaukseen ja sen laatuun sekä opintojen joustavuuteen.
Me uskomme, että sosialidemokratia haluaa pysyä aatteelleen uskollisena ja siten myös tulevaisuudessa toimia sivistyspuolueena. Meidän sosialidemokratiaamme ei kuulu ajatusmaailma, jossa opiskelu on vain harvojen etuoikeus. Meidän mielestämme oikeus opiskella kuuluu kaikille eikä tätä saa raha määrittää tai rajoittaa. Me vetoamme teihin, että äänestätte perjantaina hallituksen esitystä vastaan täysistunnossa.

 

Eveliina Reponen

Savo-Karjalan Demarinuorten järjestösihteeri ja opiskelija-aktiivi

 

Noora Kettunen

Joensuun Demariopiskelijoiden puheenjohtaja ja ja opiskelija-aktiivi

 

Anni Torni

Joensuun Demarinuorten puheenjohtaja

 

Joakim Kärkäs

Savo-Karjalan Demarinuorten puheenjohtaja

 

Ville Tahvanainen

Joensuun kaupunginhallituksen jäsen