Avoimessa ja vakaassa yhteiskunnassa jokainen saa olla oma itsensä ja ketään ei jätetä yksin. Meille ei riitä, että ketään ei estetä tavoittelemasta unelmiaan tai että kaikille annetaan lainsäädännön tasolla samanlaiset mahdollisuudet vaan on tärkeää, että jokaisella on aidot mahdollisuudet saavuttaa unelmansa omien kykyjen ja puitteissa tarvittaessa yhteiskunnan tuella.

Blogit ja kannanototTasa-arvo on perusoikeus myös työmarkkinoilla

 

Rasismia, syrjintää ja kiusaamista ei hyväksytä. Nuorisobarometri 2014 mukaan enemmistö nuorista kokee tulleensa syrjityksi jossain elämän vaiheessa. Vähemmistöön kuuluminen lisää riskiä tulla syrjityksi. Valitettavan paljon syrjintää esiintyy koulussa, työelämässä ja internetissä. Jokaisella ihmisellä on vastuu puuttua ja vastuu välittää. Rasismi ja syrjintä perustuu pelkoon ja tietämättömyyteen sekä aiheuttaa eriarvoistumista. Se vahingoittaa sen kohteiden lisäksi koko yhteiskuntaa. Syrjinnän ennaltaehkäisyyn ja hoitoon tarvitaan sekä yhteiskunnan toimia että ajattelutavan muutosta. Sanotaan yhdessä stoppi rasismille, syrjinnälle ja kiusaamiselle.

Blogit ja kannanotot: Perussuomalaisten vaalitaktiikka perustuu rasismiin ja vihanlietsontaan, Tasa-arvo on perusoikeus myös työmarkkinoilla, Kuka kokee oikeudekseen olla rasisti, Kiusattu, et ole yksin

 

Maailman ympäristöystävällisin maa Suomesta tehdään pitkäjänteisellä elinkeino-, ympäristö-, ilmasto-, ja energiapolitiikalla. Vihreässä taloudessa uusi kasvu vaatii julkisia investointeja energiaan, koulutukseen ja tutkimukseen. Julkisen sektorin on synnytettävä voimakasta vihreää kasvua tukemalla clean tech- ja ympäristöteknologian alan yrityksiä. Kestävällä ympäristö-, ilmasto- ja energiapolitiikalla turvataan sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus. Meillä on vain yksi maapallo.

Blogit ja kannanotot: Suomesta kiertotalouden edelläkävijä, Meidän jokaisen sisällä asuu pieni Vihreä