Kohu pääministerien aamiaisedusta on kasvanut yli mittasuhteidensa. Etu on ollut vakiintunut käytäntö, josta Sanna Marin ei ole itse ollut päättämässä ja johon viranhaltijat ovat ohjeistaneet. On hyvä, että viranomaisten ja päättäjien rahankäyttöä ruoditaan, mutta Marinin syyttäminen asiasta on kohtuutonta. 

Tuomitsemme pääministerin mustamaalaamisen ja vaadimme, että media ja päättäjät keskittyvät sen sijaan puuttumaan eriarvoisuuteen, jota kohu on nostanut esiin. Monella suomalaisella ei ole varaa aamupalaan tai muihin päivän aterioihin. Kannamme huolta erityisesti lapsiperheköyhyydestä, joka on ollut kasvussa vuosia ja syventynyt pandemian myötä. Hallitus on pyrkinyt helpottamaan tilannetta muun muassa palauttamalla subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja korottamalla opiskelevien vanhempien tukea. 

“Monille aamiaisen syöminen ennen töihin tai kouluun lähtemistä on itsestäänselvyys, mutta kaikilla tätä mahdollisuutta ei ole. Aamupalan väliin jääminen vaikuttaa esimerkiksi oppimistuloksiin ja keskittymiskykyyn, eikä kyse ei siten lainkaan mitättömästä asiasta. Jotta köyhyyden vaikutukset eivät määrittäisi lasten hyvinvointia ja tulevaisuutta pitkälle, on osana koronan jälkihoitoa päätettävä lapsilisien sitomisesta indeksiin”, herättelee Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto.  

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n selvityksen mukaan lapsilisien reaaliarvo on alentunut 2010-luvulla muiden kuin yksinhuoltajien kohdalla yli kymmenyksen. Koska etuuden tasoa ei ole sidottu indeksiin, on lisän määrä jäänyt auttamatta jälkeen yleisestä kustannuskehityksestä. Tämän korjaaminen jos mikä, olisi merkittävä teko lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi.

Kuntavaalien alla on kiinnitettävä lisäksi huomiota niihin asioihin, joihin valtuustoissa voidaan vaikuttaa. Suomalainen kouluruokailu on kansainvälisesti huomioitu esimerkki toiminnasta, joka lisää yhdenvertaisuutta sekä vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia. Yksin lounaan syöminen ei kuitenkaan riitä turvaamaan energiatasoja koulupäiväksi. Yli 40% kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista ei syö aamiaista lainkaan. 

“Lähes joka toinen yläasteikäinen nuori jättää aamiaisen väliin päivittäin. Tällä on suora vaikutus sekä oppimistuloksiin että esimerkiksi yhteisöllisyyteen. Kuntien valtuustoilla on mahdollisuus muuttaa asiaa – haastammekin siksi jokaisen Suomen kunnan pilotoimaan maksutonta aamiasta peruskouluissaan! Tämä olisi omiaan tukemaan terveyden tasa-arvoa ja tarjoaisi kaikille oppilaille ruokailumahdollisuuden perhetaustasta riippumatta”, rohkaisee Perholehto.

Lisätiedot:
Pinja Perholehto
Demarinuorten puheenjohtaja
0400 596 521
pinja.perholehto@demarinuoret.fi