Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen ajokorttilain muuttamisesta. Muutosten tavoitteena on edistää uusien opetusmenetelmien käyttöä, lisätä liikenneturvallisuuteen perehtymistä ja huomioida yhä paremmin oppilaiden yksilökohtaiset tarpeet opetuksessa. Demarinuoret esittää, että lakiin lisättäisiin lisäksi mahdollisuus suorittaa ajokortti tulevaisuudessa osana toisen asteen tutkintoa.

“Ajokortittomuus voi olla ratkaiseva tekijä nuoren työllistymisessä, sillä välimatkat ovat suuressa osassa maata pitkiä. Ajokortin suorittaminen hintalappu on kuitenkin niin suuri, ettei kaikilla ole siihen enää varaa. B-ajokortin suorittaminen tulisikin tehdä mahdolliseksi osana toisen asteen tutkintoa siten, että suorittamalla toisen asteen tutkinnon loppuun saa ajokortin maksutta, mutta keskeyttäessään koulun joutuu maksamaan korttinsa itse. Näin voidaan myös osaltaan kannustaa nuoria suorittamaan toisen asteen tutkinto loppuun”, ehdottaa Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi.

Nuorten työnsaannin ja liikkumisen helpottamisen lisäksi tärkeää on myös liikennekasvatuksen tehostaminen. Erityisesti yhdistettynä toisen asteen kattavaan oppivelvollisuuteen olisi muutos tehokas liikenneturvallisuuden parantaja. Vastuullinen liikennekäyttäytyminen ja liikennesääntöjen tuntemus ovat osa yleissivistystä, jonka tarjoamiseen toisen asteen koulutuksessa pyritään.

“Nyt olisi aika ottaa asia käsittelyyn, kun ajokorttilain uudistaminen on muutoinkin pöydällä. On lähdettävä rohkeasti vähentämään ajokortista aiheutuvia kustannuksia, jotta jokaisella nuorella olisi mahdollisuus sen suorittamiseen. Samalla voidaan vähentää nuorten syrjäytymistä tarjoamalla eväitä työllistymiseen ja kannustimia toisen asteen tutkinnon suorittamiseen. Tämä olisi todellinen tasa-arvoteko!”, päättää Näkkäläjärvi.

Lisätiedot:
Mikkel Näkkäläjärvi
Demarinuorten puheenjohtaja
040 076 5002
mikkel.nakkalajarvi@demarinuoret.fi