Demarinuoret on julkaissut tänään 27.10. oman sosiaaliturvamallinsa, joka automatisoi sosiaaliturvan ja vähentää byrokratiaa. “Yleisturva” on kolmiportainen sosiaaliturvamalli, jossa yhdistyy suurin osa nykysosiaaliturvan tukimuodoista ja pienituloisten verovähennyksistä. Se on automatisoitu ja lineaarisesti vähenevä malli, joka kattaa jokaisen ihmisen toimeentulon elämän riskien realisoituessa. Yleisturvassa työnteko on aina kannattavaa.

– Yleisturva on yksinkertaisesti parempi tapa järjestää sosiaaliturvamme kuin nykymalli. Digitalisaation myötä sosiaaliturvan byrokratiaa on mahdollista keventää ja järjestelmää automatisoida. Mallissamme hyödynnetään verohallinnon ja valtiovarainministeriön valmistelemaa kansallista tulorekisteriä, joka mahdollistaa reaaliaikaisen tuloseurannan. Tämän myötä sosiaaliturvan maksatus voidaan automatisoida, eli tukea ei tarvitse hakea erikseen, kertoo Demarinuorten puheenjohtaja, kansanedustaja Joona Räsänen.

Nykyisellään sosiaaliturvassa on monenlaisia ongelmia. Järjestelmässä on useita kannustinloukkuja, jotka johtuvat usein tukien päällekkäisyyksistä ja huonosta soveltuvuudesta nykyisen työelämän vaatimuksiin. Vähimmäisetuudet eivät takaa riittävää toimeentuloa, ja järjestelmä on monimutkainen, epälooginen ja byrokraattinen. Yleisturva-malli on Demarinuorten vastaus sosiaaliturvan uudistamiskeskusteluuun: se tarjoaa ratkaisun edellä mainittuihin ongelmiin, kohtelee jokaista kansalaista tasa-arvoisesti ja kannustaa ihmisiä aktiivisuuteen.

– Meidän mallissamme korostuu ihmisten oman aktiivisuuden tukeminen:  aktiivisuudesta ei rangaista, vaan yleisturva palkitsee ihmisiä oman työmarkkina-aseman parantamisesta. Mallin lineaarisuus mahdollistaa työn vastaanottamisen ilman kannustinloukkujen syntymistä, silloinkin kun kyseessä on osa-aikainen työ. Sosialidemokraateille on aina ollut ensisijaisen tärkeää, että työn tekeminen kannattaa. Tämän on oltava keskeinen periaate sosiaaliturvan uudistamistyössä, päättää Räsänen.

Demarinuorten mallissa tuen taso määritellään kolmiportaisesti viitebudjettien perusteella niin, että se kattaa vähimmäistoimeentulon. Viitebudjetit ovat kuluttajatutkimuskeskuksen laatimia ihmisen kohtuullista vähimmäiskulutusta kuvaavia malleja.

Mallin ensimmäinen taso, automaattinen takuutulo, takaa ihmisen viimesijaisen toimeentulon kaikissa elämäntilanteissa. Takuutulon taso on 80 % viitebudjetista, ja se vastaa nykymallissa toimeentuloturvaa. Mallin toinen taso, yleistulo, on syyperusteisesti myönnettu turva, joka vastaa nykyisiä vähimmäisetuuksia. Sen taso on 100 % viitebudjetista. Kolmas taso, eli aktiivitulo, on mahdollista saada silloin, kun henkilö parantaa mahdollisuuksiaan työllistyä. Aktiivitulon taso on 125 % viitebudjetista.

Yleisturva-slideshare

Yleisturva – yksinkertaisesti parempi -esite

Lisätiedot:

Mikkel Näkkäläjärvi
Demarinuorten puheenjohtaja
puh. 040 076 5002
mikkel.nakkalajarvi@demarinuoret.fi