Budjettiriihi linkkikuva

Valtiovarainministeri Orpo (kok.) julkisti tänään ehdotuksensa vuoden 2019 valtion talousarvioksi. Demarinuoret paheksuu koulutusleikkausten jatkumista indeksijäädytysten muodossa arviolta noin 120 miljoonan euron edestä. Monet tärkeät uudistukset näyttävät jäävän hallituksella tekemättä kokonaan.

“Sanoo Orpo mitä tahansa, niin hallituksen koulutusleikkaukset jatkuvat vielä ensi vuonnakin indeksijäädytysten muodossa. Erityisen kestämätön on kuitenkin se tapa, jolla hallitus on kurmoottanut toisen asteen ammatillista koulutusta. Jo nyt opiskelua on siirretty liikaa työpaikoille, koulutuksen keskeyttää 11,4 % opiskelijoista, opetus ja ohjaus ovat vähentyneet ja opiskelijoiden tyytymättömyys on kasvussa. Vaikka hallitus panostaa nyt ammatilliseen koulutukseen 15 miljoonaa euroa, summa on täysin riittämätön kun sieltä on aiemmin leikattu 180 miljoonaa euroa. Tyhjää parempi, mutta mittaluokka on väärä”, Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi huomauttaa.

Talousarvioneuvottelut jatkuvat ensi viikolla ja Sipilän hallitus kokoontuu budjettiriiheen 28.-29.8. Hallituksen kausi lähenee loppuaan, joten nyt olisi viimeinen tilaisuus niille uudistuksille, jotka uhkaavat jäädä hallitukselta kokonaan tekemättä. Esimerkiksi oppivelvollisuusiän pidentäminen on uudistus, josta löytyy runsaasti tietoa eikä tarvetta lisäselvityksille ole. Kyse on enää poliittisesta tahdosta, jota löytyy toivottavasti budjettiriihessä.

“Joka vuosi noin 10 000 nuorta eli 15 % ikäluokasta jää pelkän peruskoulun varaan. Sen sijaan, että hallitus ottaisi asian vakavasti ja korottaisi kerralla oppivelvollisuusikää 18 ikävuoteen, on se tyytynyt näpertelemään pienien täsmätoimien kanssa. Oppivelvollisuusiän pidentäminen toimisi nuorille viestinä siitä, että jokaiselle löytyy opiskelupaikka, opinnot eivät jää rahasta kiinni ja yhteiskunnassamme halutaan pitää kaikki mukana. Sitä suosittaa myös talouspolitiikan arviointineuvosto. Oppivelvollisuuden pidentäminen olisi varmasti hyvä keino puuttua myös siihen ns. “työttömyyden kovaan ytimeen”, josta Orpo paljon puhuu”, Näkkäläjärvi päättää.

Lisätiedot:
Mikkel Näkkäläjärvi
Demarinuorten puheenjohtaja
+358400765002
mikkel.nakkalajarvi@demarinuoret.fi