Demarinuoret ja Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK ry tyrmäävät hallituksen päätöksen olla nostamatta yleistä oppivelvollisuusikää. Yleisen oppivelvollisuusiän nosto on ainoa varma keino huolehtia siitä, että jokainen nuori aloittaa toisen asteen opinnot tai osallistuu niihin valmentavaan koulutukseen. Pidennetty oppivelvollisuus olisi tuonut mahdollisuuden estää opintojen varhainen keskeyttäminen nyt valittuja täsmätoimia huomattavasti paremmin.

– Täytyy kyllä ihmetellä tätä hallituksen poukkoilevaa politiikkaa. Oppivelvollisuusiän nosto oli jo kolmeen kertaan sovittu, ja nyt se heitetään romukoppaan. Tämäkö on kokoomuksen käsitys siitä, että sovituista asioista pidetään kiinni? Nyt valittu linja on huomattavasti oppivelvollisuusiän nostoa kalliimpi ja tehottomampi ratkaisu, jyrähtää Demarinuorten puheenjohtaja Joona Räsänen.

Järjestöt ihmettelevät suuresti myös sitä, että oppivelvollisuusiän nostoa on vastustettu sen liian suurella hintalapulla, mutta nyt täsmätoimiin löytyi rahaa moninkertaisesti. Erityisesti kokoomuksen peräänkuuluttamat täsmätoimet eivät ole saavuttaneet toivottuja tuloksia kun tarkastellaan koko väestön koulutustason kehitystä. Erilaisiin tukitoimiin käytetään vuosittain kymmeniä miljoonia euroja. Silti peruskoulun varaan jää yhtä moni kuin 30 vuotta sitten. Tämä ei ole hyväksyttävää.

– Jokainen koulupolulta tippunut nuori on liikaa. Sekä inhimilliset että yhteiskunnalliset kustannukset ovat jokaisen syrjäytyneen nuoren kohdalla kestämättömät. Yksilölle tällaiset kustannukset eivät ole mitattavissa rahassa. Päätös ei myöskään ole mitenkään linjassa nuorisotakuun tavoitteiden kanssa, ja kokonaisuudessaan hallituskaudella tehdyt koulutuspoliittiset päätökset syventävät entisestään yhteiskuntamme koulutuksellisen epätasa-arvoisuuden kuilua, ärähtää Sosialidemokraattisten opiskelijoiden puheenjohtaja Anette Karlsson.

Demarinuoret ja SONK kiittävät hallitusta koulutukseen suunnatusta lisärahasta.Järjestöt kuitenkin huomauttavat, että näidenkin rahojen vaikuttavuutta olisi lisännyt huomattavasti samanaikaisesti toteutettu oppivelvollisuusiän nosto.

Lisätiedot:

Joona Räsänen
Demarinuorten puheenjohtaja
+35850 547 5590

Anette Karlsson
SONK ry:n puheenjohtaja
+358 45 112 9299