Kannanotto, vapaa julkaistavaksi heti!

Demarinuoret ja Vasemmistonuoret peräänkuuluttavat kohtuuhintaisen asumisen turvaamista erityisesti nuorille ja muille pienituloisille ihmisille eri elämänvaiheessa. Asunto on ihmisoikeus – ja asuntopolitiikalla tulee Suomessa vahvistaa ihmisten mahdollisuuksia oman kodin hankkimiseen sekä edulliseen asumiseen varallisuudesta riippumatta. 

Asuntomarkkinat ovat keskeinen esimerkki siitä, kuinka kuilu hyvä- ja huono-osaisten välillä näkyy Suomessa. Kaikilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia kerryttää varallisuutta omistusasumisen muodossa. Esteenä ovat erityisesti asuntojen nousevat hinnat, epätyypillisten työsuhteiden yleistyminen, varallisuuserot sekä opintojen pidentyminen. Kaikki nämä vaikuttavat sekä yksin että erikseen, mahdollisuuteen saada asuntolainaa pankista,” toteaa Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto.

Yle Kioskin (5.2.2021) mukaan Suomessa on “vuokralla asumiseen tuomittu sukupolvi.” Moni nuori pystyy varmasti samaistumaan tähän. Kaikki eivät välttämättä ole edes osanneet haaveilla omistusasunnosta ajatellessaan, että asuntomarkkinat eivät ole heitä varten. Samaan aikaan valmiiksi varakkaat kerryttävät itselleen lisää omaisuutta pienituloisten huonon markkina-aseman avulla. Eriarvoisuuskehitykselle ei näy loppua, jollei asuntomarkkinoihin tulla voimakkaammalla asuntopolitiikalla mukaan.

Valtion etuusjärjestelmän voidaan nähdä lisäävän varallisuuseroja. Kelan asumistilastoista vuodelta 2019 ilmenee, että asuntosijoittajat saavat runsaasti tukea valtiolta vuokralaisille maksettavan asumistuen muodossa. Asumistukea ei kuitenkaan myönnetä suoraan lainan lyhennyksiin, jos omistaja itse asuu asunnossaan. Vuokra-asuntoon maksetaan suhteessa enemmän asumistukea, kuin omistusasuntoon. Suomen etu olisikin, että mahdollisimman moni saisi asua omistusasunnossa.

Meillä on tilanne, jossa pankeilla ei ole kannattavaa ottaa riskiä asuntolainan myöntämisessä pienituloisille. Varakkaiden perheiden jälkeläisille ja korkeakoulutetuille pankit puolestaan arvioivat riskit pienemmiksi ja heidän kohdallaan otetaan herkemmin riskejä myöntää lainaa omistus- ja sijoitusasuntoihin. Sen lisäksi, että asetelma asuntomarkkinoilla on epäreilu, käyvät varallisuuserot myös yhteiskunnalle ja veronmaksajille kalliiksi.” kiteyttää Vasemmistonuorten puheenjohtaja Liban Sheikh. 

Demarinuoret ja Vasemmistonuoret vaativat asuntopolitiikalle uutta suuntaa. Myös nuorten ja vähävaraisten on päästävä mukaan asuntomarkkinoille. Asuntopolitiikka on kestävää vain silloin, kun päätöksillä torjutaan sosiaalista segregaatiota kunnissa.

Lisätietoja:

Pinja Perholehto
Demarinuorten puheenjohtaja
pinja.perholehto@demarinuoret.fi
p. 040 0596 521

Liban Sheikh
Puheenjohtaja
Vasemmistonuoret ry
Liban@vasemmistonuoret.fi
p. 050 501 9721