Demarinuorten mielestä kehyspäätöksen työllisyyttä tukevat toimet uhkaavat jäädä riittämättömiksi. Kehyspäätöksen kasvu- ja työllisyyspaketti on oikeansuuntainen, mutta ei nykyisellään riittävä työllisyyden ja kotimaisen kysynnän lisäämiseen tilanteessa, jossa kansalaisten ostovoima heikkenee entisestään. Velan lyhentämisen ja sopeutuksen etupainotteisuuden sijaan hallituksen pitäisi tukea voimakkaammin suomalaisten työpaikkojen lisäämistä.

– On tärkeää puuttua valtion velkaantumiskehitykseen ja julkisen talouden tasapainottamiseen, mutta se ei onnistu ilman massiivisia panostuksia työllisyyteen. Sopeutustoimet ja kotimaista kulutusta leikkaavat toimenpiteet ovat myrkkyä talouskasvulle, sanoo Demarinuorten puheenjohtaja Joona Räsänen.

Heikoista työllisyysnäkymistä huolimatta hallitus päätti käyttää yli puolet valtion omaisuuden realisoinnista saaduista tuloista valtionvelan lyhentämiseen. Kun valtion omaisuutta myydään, tulisi suurin osa tuotoista laittaa uusia työpaikkoja ja uutta omaisuutta luoviin investointeihin.

– Hallitus teki kehysriihessä erittäin vaikeita ja osittain kohtuuttomia päätöksiä talouden tasapainottamiseksi jättäen samalla kasvu- ja työllisyyspolitiikan panostukset liian pieniksi. Näyttääkin valitettavasti siltä, että osalle hallituspuolueista valtion velkaantuminen on lisääntyvää työttömyyttä suurempi ongelma, harmittelee Räsänen ja jatkaa:

– Sosialidemokraatteja tarvitaan edelleenkin hallituksessa ainoana vastuullisena ja aikaansaavana vasemmistopuolueena puolustamaan oikeudenmukaista talouspolitiikkaa ja vastustamaan kokoomuksen ajamaa leikkaushuumaa, joka vaarantaa suomalaisten hyvinvoinnin ja haparoivan talouskasvun.