Demarinuoret ehdottaa, että Suomessa siirrytään maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Ensimmäinen askel täysin maksuttomaan varhaiskasvatukseen voisi järjestön mukaan olla tietyn maksuttoman tuntimäärän tarjoaminen. Esimerkiksi Ruotsissa lapset ovat oikeutettuja 15 tuntiin maksutonta varhaiskasvatusta viikossa. Laadukkaan päivähoidon hyödyistä lapsen kehityksen kannalta on runsaasti näyttöä.

– Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus. Se tukee tutkitusti lapsen kasvua ja kehitystä ja kaventaa lasten hyvinvointi- ja terveyseroja. Korkeat päivähoitomaksut yhdistettynä kotihoidon tukeen luovat kuitenkin monelle perheelle kannustinloukun, jolloin lapsia ei ole taloudellisesti kannattavaa laittaa päivähoitoon. Pitkät poissaolot työelämästä puolestaan vaikeuttavat paluuta työelämään. Ei ole yhteiskunnan, lapsen tai perheen etu, että lapsi ei voi taloudellisista syistä osallistua varhaiskasvatukseen, sanoo Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi.

EU:n tavoiteena on, että vuoteen 2020 mennessä 95 prosenttia yli 4-vuotiaista lapsista olisi päivähoidossa. Suomi on tästä tavoitteesta reilusti jäljessä, sillä muihin Pohjoismaihin ja moniin Euroopan maihin verrattuna Suomessa hoidetaan lapsia pitkään kotona. Tästä huolimatta hallitus on päättänyt kasvattaa päiväkotiryhmien kokoa ja rajoittaa lasten oikeutta päivähoitoon.

– Hallituksen perhepoliittiset päätökset ovat haitallisia sekä tasa-arvotavoitteiden että lasten kasvun ja kehityksen näkökulmasta. Hallitus haluaa parantaa työssäkäynnin kannustimia ja nostaa työllisyysastetta, mutta ei silti halua helpottaa lasten vanhempien työntekoa ja poistaa kannustinloukkuja. Puheet ja teot ovat pahasti ristiriidassa. Jotta vanhemmilla on mahdollisuus mennä töihin, on lapsille taattava laadukasta varhaiskasvatusta. Pitkät katkot työuralla eivät ole kenenkään etu, päättää Näkkäläjärvi.

Lisätietoja:

Mikkel Näkkäläjärvi
Demarinuorten puheenjohtaja
p. 0400765002
mikkel.nakkalajarvi@demarinuoret.fi

Kannanotto on viimeinen kolmiosaisen sarjan ulostuloista. Tasa-arvo ei toteudu toivomalla parasta – Suomeen tarvitaan feminististä politiikkaa!