Demarinuoret esittää, että lapsilisiin tehdään tasokorotus, jonka jälkeen tuki muutetaan verotettavaksi tuloksi. Lapsilisä on yksi lakisääteisistä etuuksista, joilla yhteiskunta pyrkii tasaamaan lapsen perheille aiheuttamia kustannuksia. Taloudellisesti vaikeassa tilanteessa yhteiskunnan pitää suunnata tukea sinne, missä sitä eniten tarvitaan.

– Kehysriihessä on tehtävä oikeudenmukaista veropolitiikkaa. Lapsilisän tasokorotus ja tuen muuttaminen veronalaiseksi tuloksi tukisi erityisesti vähävaraisia lapsiperheitä. Samalla yksinhuoltajien asemaa voitaisiin parantaa korottamalla yksinhuoltajakorotusta. Näillä toimilla olisi myös tuloeroja tasaava vaikutus, linjaa Demarinuorten puheenjohtaja Joona Räsänen.

Tilastokeskuksen torstaina julkaiseman tulonjakotilaston mukaan pienituloisten henkilöiden määrä väheni kaikissa ikäryhmissä vuonna 2012. Suhteellisesti eniten väheni pienituloisissa kotitalouksissa asuvien lasten lukumäärä. Vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta tätä myönteistä kehitystä voidaan Demarinuorten mukaan vahvistaa kehysriihessä tehtävillä veropoliittisilla päätöksillä.

– Vaikeita päätöksiä tehdessämme emme saa unohtaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lapsiperheiden tilannetta. Yhden huoltajan kanssa asuvilla lapsilla on yli kaksinkertainen köyhyysriski verrattuna kahden vanhemman kanssa asuviin lapsiin. Verotuksen painopiste on oltava hyvinvointi- ja tuloerojen kaventamisessa, päättää Räsänen.