Demarinuoret kannattaa listavaalia Euroopan parlamenttivaaleihin ja tuleviin maakuntavaaleihin. Listavaali on yleinen eurooppalainen tapa järjestää vaaleja, ja nyt on uusien maakuntavaalien myötä oiva mahdollisuus ottaa ne käyttöön myös Suomessa.

– Listavaali vähentäisi politiikan henkilökeskeisyyttä kyseisissä vaaleissa. Erityisesti uusissa maakuntavaaleissa on tärkeää, että valituksi tulee ihmisiä, joilla on vankka asiantuntemus sosiaali- ja terveysasioista. Listavaalijärjestelmässä puolueet voisivat asettaa listan kärkipäähän ne ihmiset, joilta tätä asiantuntemusta löytyy, kommentoi Demarinuorten varapuheenjohtaja Petra Peltonen.

Listavaalijärjestelmän puolesta puhuisi myös se, että yksittäisten henkilöiden vaalirahoituksen merkitys vähenisi. Samalla se toisi puolueiden vaalitavoitteet paremmin esille ja aktivoisi puolueiden ehdokasasettelua uusin tavoin. Puolueiden ehdokasasettelu voitaisiin tehdä esimerkiksi avoimella jäsenvaalilla.

– Suomessa voitaisiin ottaa mallia Ruotsista, jossa äänestäjä voi äänestää joko listaa tai henkilöä. Näin muutos nykyiseen henkilövaaliin olisi maltillinen. Uusien maakuntavaalien myötä Suomessa tulisi nyt rohkeasti kokeilla erilaista vaalitapaa. Tämä varmasti lisäisi ihmisten mielenkiintoa uusia vaaleja kohtaan, päättää varapuheenjohtaja Peltonen.

Lisätietoja: 
 
Petra Peltonen
Demarinuorten varapuheenjohtaja
050 3713920
petra.peltonen@demarinuoret.fi