Suomalainen hyvinvointivaltio rakentuu edustuksellisen demokratian varaan. Vaikka sunnuntain 13.6. kuntavaalit ilmensivät tätä mitä konkreettisimmin, ratkaistaan vasta luottamuspaikkaneuvotteluissa se, kuinka hyvin uudet valtuutetut ja ehdolla olleet henkilöt asetetaan edustamaan kuntalaisia.

Pääministeri Sanna Marin ja SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen ovat hienoja esimerkkejä siitä, että nuoret menestyvät kun siihen annetaan mahdollisuus. Vaikka SDP:n kannatus jäi valtakunnallisesti toivottua vähäisemmäksi, nousi uusia ja jo kokeneempia nuoria valtuustoihin kovalla ryminällä muun muassa Lappeenrannassa, Porissa, Jyväskylässä, Turussa, Vantaalla, Liperissä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä ja Helsingissä.

Nuorten vaalitulosten siivittämänä vetoamme jokaiseen suomalaiseen puolueeseen: huomioikaa nuoret luottamuspaikkaneuvotteluissa painavilla salkuilla. Erityisen vahva viestimme on emopuolue SDP:lle, jonka tulee johtaa esimerkillä ja toimia muutoksen airueena.

”Vastuuta otetaan kun sitä annetaan. Nuorten valinnat merkittäviin kunnallisiin luottamustehtäviin ovat tärkeä viesti siitä, että että nuoretkin voivat päästä politiikassa eteenpäin ja heidän näkemyksillään on todellinen arvo. Samalla se lisää päättäjien mahdollisuuksia tavoittaa kuntansa nuoria ‒ sitä ryhmää, joka on päätöksenteossa täysin aliedustettuna”, linjaa Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto.

Politiikka on joukkuelaji, jossa puolue- ja arvosamaistumisen ohella henkilösamaistumisella on yhä suurempi rooli. Mitä moninaisempi joukko päättäjiä puolueella on, sitä useampi samaistuu myös puolueeseen ja sen politiikkaan.

“Laaja pooli eri ikäisiä ja taustaisia ihmisiä on perusedellytys myös laadukkaalle, jokaisen kuntalaisen huomioivalle päätöksenteolle.” Perholehto linjaa.

Vastuupaikkojen tarjoaminen on erityisen tärkeää myös sen vuoksi, että nuorten kiinnostus politiikkaan on korkeimmillaan aikoihin. Vuonna 1996 nuorista 44% sanoi olevansa erittäin tai jonkin verran kiinnostuneita poliitikasta, mutta vuonna 2018 osuus oli noussut 65%:iin.

“Nuoria kiinnostavat kuitenkin yhä enemmän muut kuin perinteiset vaikuttamisen kanavat. Jotta nuoret lähtevät mukaan, on heille annettava näytön paikkoja. Monella on runsaasti muun muassa järjestötyön ja opintojen kautta kertynyttä asiaosaamista, jota valtuustossa olisi hyvä hyödyntää. Liian usein tätä tietotaitoa ei arvosteta riittävästi”, tuskailee Perholehto.

“Olen kiitollinen siitä, että Hyvinkäällä minut nostettiin ryhmäpuheenjohtajaksi ensimmäisen kauden valtuutettuna. Se antoi pohjaa myös näiden vaalien tulokselleni. Sukupolvien välistä yhteistyötä, uusia ajatuksia ja vankkaa kokemusta yhdistävää politiikkaa, tarvitaan jokaisessa Suomen kunnassa”, jatkaa Perholehto.

Ei ole samantekevää, kuka milläkin kunnallisella luottamuspaikalla istuu ja valtaa käyttää. Annetaan nuorille mahdollisuus vaikuttaa ja kasvaa suuriin saappaisiin!

Lisätiedot:

Pinja Perholehto
Demarinuorten puheenjohtaja
p. 040 059 6521
pinja.perholehto@demarinuoret.fi