Demarinuoret vaatii, että jokaiseen kuntaan perustetaan nuorisoneuvola. Neuvolassa tarjotaan monialaisesti tukea nuorten elämää liikuttavissa, kuten ehkäisyyn, terveyteen ja mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Useassa kunnassa on jo olemassa nuorisoneuvola jossain muodossa, mutta käytäntö tulee laajentaa koko Suomeen. Nuorelle on tärkeää saada apua ja tukea esimerkiksi elämänhallinnan tai opiskelun vaikeuksissa, sosiaalisissa suhteissa tai päihteisiin liittyvissä kysymyksissä.

– Nuorisoneuvoloiden on oltava siellä missä nuoretkin ovat. Paikassa, jonne on helppo tulla, ja jossa voi saada tukea monipuolisesti ja nuorta leimaamatta. Joissain kunnissa ehkäisyneuvolat palvelevat myös nuoria, mutta kohdennettu nuorisoneuvola tavoittaa tämän kohderyhmän paremmin, sanoo Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi.

Laskelmien mukaan jokainen syrjäytynyt ja elämässään ponnisteleva nuori maksaa yhteiskunnalle yli miljoona euroa. Nuorisoneuvolat ehkäisevät nuorten syrjäytymistä ja syrjäytymiskierteeseen joutumista ja auttavat heitä elämässä eteenpäin.

– Sote-uudistuksen myötä vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä siirtyy kunnilta maakunnille. Tavoitteena on, että nuorisoneuvolakäytännön myötä nuorten palvelut säilyvät ja parantuvat sote-uudistuksen jälkeenkin. Nuorisoneuvolat ovat investointi paitsi nuoriin, myös kunnan tulevaisuuteen. Yhdessä nuorille tarjottavan maksuttoman ehkäisyn kanssa luomme tulevaisuuden kuntaa nuorille, päättää Näkkäläjärvi.

Lisätietoja:
Mikkel Näkkäläjärvi
Demarinuorten puheenjohtaja
p. 0400765002
mikkel.nakkalajarvi@demarinuoret.fi