Demarinuoret vaatii, että nykymuotoisesta uskonnonopetuksesta luovutaan ja siirrytään kaikille pakollisena opetettavaan yhteiseen katsomustietoon. Ylen kyselyn mukaan 70 %:a kansasta kannattaa sitä.

”Nykyinen tapa, jossa opiskelijat jaetaan oman uskonnon tai uskonnottomuuden mukaan eri ryhmiin, on jäänne menneisyydestä. Kansa on valmis muutokseen ja olisi korkea aika sille, että päättäjätkin olisivat. Nykymalli ei edistä riittävällä tavalla ymmärryksen lisäämistä erilaisista uskonnoista ja ajattelutavoista” Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi toteaa.

Uskonnonopetuksen yhdistäminen yhteiseksi katsomustiedoksi edistäisi aitoa dialogia eri uskontokuntien sekä maailmankatsomusten välillä ja auttaisi oppilaita ymmärtämään nykymaailman ilmiöitä.

“Suomi on muuttunut ja tulee muuttumaan yhä monikulttuurisemmaksi. Jotta Suomi pysyy kansainvälisen kehityksen mukana ja hyvinvointivaltion tulevaisuus voidaan turvata, tarvitaan maahanmuuttoa. Silloin on myös selvää, että tarve eri uskontokuntien ja maailmankuvien väliselle dialogille, ymmärryksen lisäämiselle ja kunnioituksen rakentamiselle tulee myös kasvamaan. Uskonnonopetuksen uudistaminen on yksi konkreettinen keino tähän”, päättää Näkkäläjärvi.

Lisätiedot:

Mikkel Näkkäläjärvi
Demarinuorten puheenjohtaja

Puh. 0400765002
E-mail: mikkel.nakkalajarvi@demarinuoret.fi