Demarinuoret esittää, että kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen asettaisi parlamentaarisen työryhmän arvioimaan poliittisten nuorisojärjestöjen avustusjärjestelmää kokonaisuutena. Työryhmässä tulisi olla edustus kaikista eduskuntapuolueista tai niiden nuorisojärjestöistä.

– Kun nuorisolakia ollaan nyt uudistamassa, olisi samalla hyvä pohtia myös poliittisten nuorisojärjestöjen roolia ja asemaa nuorisotyötä tekevien järjestöjen kentässä. Työryhmän asettamisella saataisiin myös työrauha tärkeää työtä tekeville nuorisojärjestöille, sanoo Demarinuorten pääsihteeri Miikka Lönnqvist.

Parlamentaarisen työryhmän tulisi pohtia, nähdäänkö poliittiset nuorisojärjestöt ennen muuta poliittisina toimijoina vai nuorisotyötä tekevinä järjestöinä. Samassa yhteydessä olisi syytä pohtia millaisin kriteerein heidän tekemäänsä työtä tulisi arvioida ja miten heitä tulisi tukea.

Työryhmän tulee koostaa työstään loppuraportti, joka olisi käytettävissä uutta hallitusta muodostettaessa ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen. Mikäli nykyistä järjestelmää koetaan tarpeelliseksi muuttaa, tulisi sen tapahtua samassa tahdissa nuorisolain uudistamisen kanssa ja mahdollisen uudistuksen toimeenpanon tulisi olla uuden hallituksen tehtävä.

– Yksittäisten rahoitusmallien ehdotteluiden sijaan avustusjärjestelmää pitäisi nyt käydä läpi kokonaisuutena. Toivomme, että kaikki poliittiset nuorisojärjestöt osallistuisivat tähän työhön avoimin mielin, jotta saisimme luotua sellaisen järjestelmän, johon kaikki järjestöt voisivat sitoutua, päättää Demarinuorten puheenjohtaja Joona Räsänen.

Lisätiedot:

Miikka Lönnqvist
Demarinuorten pääsihteeri
050 542 0160
miikka.lonnqvist@demarinuoret.fi

Joona Räsänen
Demarinuorten puheenjohtaja
050 547 5590
joona.rasanen@demarinuoret.fi