Demarinuoret vaatii, että Suomessa on selvitettävä samapalkkaisuusnormin käyttöönottoa, jolla taattaisiin kaikille työntekijöille sama palkka samasta työstä. Nuorisoliiton mukaan on käsittämätöntä, että vielä 2000-luvulla naisten ja miesten välinen palkkatasa-arvo ei edelleenkään ole itsestäänselvyys työmarkkinoilla. Suomen tulisi kääntää katseet Islantiin, joka on ensimmäisenä maailmassa ottamassa käyttöön samapalkkaisuusnormin.

– Naisten ja miesten väliseen epätasa-arvoiseen palkkaukseen ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota, vaikka Suomen tasa-arvolainsäädännössä palkkasyrjintä on kielletty. Tasa-arvoinen palkkaus on perusedellytys oikeudenmukaiselle, laadukkaalle ja tuottavalle työelämälle. Miksi palkkatasa-arvon toteutumista ei ymmärretä myös työelämän tuottavuus ja tehokkuus -kysymyksenä?, tivaa Demarinuorten puheenjohtaja Joona Räsänen.

Islannin työntekijä- ja työnantajajärjestöt ovat yksimielisiä normin kehittämisestä. Demarinuorten mukaan erityisesti työnantajapuoli voisi ottaa tästä Suomessa oppia. Samapalkkaisuusnormissa pureuduttaisiin niihin palkkaeroihin, joita ei voida selittää työajalla, koulutuksella, työkokemuksella tai kompetenssilla. Käynnissä olevasta samapalkkaisuusohjelmasta huolimatta sukupuolten väliset keskimääräiset palkkaerot ovat Suomessa noin 20 prosenttia.

– Pride-viikon tämän vuoden pääteema on työelämän tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus. Edelleen yksi suurimmista työelämän epätasa-arvoisista piirteistä on miesten ja naisten selittämätön palkkaero. Yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen työelämän toteutumisesta on pidettävä meteliä, ja syrjivät rakenteet ja normit on purettava. Tähän työhön tarvitsemme niin kaikkien puolueiden kuin työntekijä- ja työnantajajärjestöjenkin tuen. Samapalkkaisuusnormi edistäisi työelämän laatua ja olisi Suomelle kilpailuvaltti, päättää Räsänen.

Lisätiedot:

Joona Räsänen
puheenjohtaja

050 547 5590
joona.rasanen(a)demarinuoret.fi