Demarinuoret on huolestunut luonnonsuojelun jäämisestä vaalikevään keskusteluissa muiden teemojen jalkoihin. Ilmastonmuutoksen hillitseminen on valtavan tärkeä ympäristöpolitiikan tavoite, mutta monet merkittävät luonnon hyvinvointiin ja monimuotoisuuteen liittyvät teemat on myös syytä saada keskusteluun.

“Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja lajikato ovat megaluokan poliittisia kysymyksiä, jotka on saatava kiireen vilkkaa hallintaan. Nyt tarvitaan laajamittaisia toimenpiteitä maatalousmaan monimuotoisuuden vahvistamiseen sekä talousmetsien ja rakennetun ympäristön kehittämistäsuuntaan, jossa ne toimivat elinympäristöinä monimuotoiselle luonnonvaraiselle lajistolle”, Demarinuorten ympäristötyöryhmän puheenjohtaja Eetu Kinnunen vaatii.

Suojelutoimien aloittamisesta ja kasvaneesta tietoisuudesta huolimatta luonnonmukaisten elinympäristöjen tuhoutuminen on edelleen jatkunut 1900-luvun lopulta 2000-luvun ensimmäisille vuosikymmenille. 70-luvun alusta luonnonvaraisten selkärankaisten määrä on pudonnut jopa 60 prosenttia. Monien ei-selkärankaisten, kuten pölyttäjähyönteisten kantojen romahtaminen uhkaa ekosysteemien toiminnan lisäksi myös maatalouden kestävyyttä.

“Luonnonmukaisten elinympäristöjen tuhoutumiselle on pantava piste. Suomeen tarvitaan lisää suojelualueita ja suojeluohjelmia on laajennettava kattamaan erityisesti kukkakasveille ja hyönteisille keskeiset perinnebiotoopit, kuten vaarantuneet niitty- ja ketoalueet. Tarvitsemme kunnianhimoisen ilmastopolitiikan kylkeen kunnianhimoa luonnonsuojeluun”, Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi päättää.

Avaus on osa Demarinuorten huomenna julkaistavaa ilmasto- ja ympäristöohjelmaa.

Lisätiedot:

Mikkel Näkkäläjärvi
Demarinuorten puheenjohtaja
Puh. 0400765002

Eetu Kinnunen
Demarinuorten ympäristötyöryhmän puheenjohtaja
Puh. 0505453173