Teknologiateollisuuden tuore päätös irtautua valtakunnallisista työehtosopimusneuvotteluista on karua jatkumoa Metsäteollisuuden aiemmalle ilmoitukselle. Demarinuoret pitää kehityssuuntaa huolestuttavana sillä, suomalainen sopimusyhteiskunta on tuonut merkittävää vakautta sekä kansantaloudelle että laajemmin yhteiskunnalle.

“Vanha viisaus sopimisen kulttuurista tuntuu nyt kadonneen. Tilalle on noussut pyrkimys hyödyntää poikkeustilannetta jopa härskisti. Siinä missä valtio on turvannut yritysten toimintaa sekä taloudellisesti että lakimuutoksin, on Teknologiateollisuuden viesti lähinnä märkä rätti vasten palkansaajien ja työttömien kasvoja”, toteaa Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto.

Erityisesti kriisiaikoina ja niiden jälkeen, tarvitaan yhteistyön ja sopimisen arvon ymmärtävää yhteiskuntaa. Yleissitovaa työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmää pirstaloivat toimet eivät edistä tämän tavoitteen toteutumista tai talouden elpymistä. Demarinuoret kantaa huolta siitä, millaisia vaikutuksia Teknologiateollisuuden ja Metsäteollisuuden päätökset aiheuttavat työrauhalle ja -ehdoille.

“Elinkeinoelämä on vuosikausia vaatinut toimintaympäristön vakautta, mutta ajaa nyt itse täysin päinvastaista linjaa. Kovin ristiriitaiselta tuntuu myös se, että jatkuvasti sanotaan, että tarkoitus ei ole alentaa palkkoja vaan parantaa kilpailukykyä. Mistä tämä kilpailukyky sitten saadaan jos keinona ovat sopimukset, mutta palkkatasoon ei kosketa?, huokaa Perholehto.

Sopimusyhteiskunta on kestävän hyvinvointivaltion peruspilari. Demarinuoret katsoo, että yleissitovuuteen perustuvan työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmän tulee olla yksi ay-liikkeen peruspilareista yhdessä jäsenmaksujen palkkaperinnän, verovähennysoikeuden sekä ansiosidonnaisen sosiaaliturvan kanssa myös jatkossa. Nämä yhdistettynä työntekijöiden ja työnantajien korkeaan järjestäytymisasteeseen, on paras suoja markkinavoimien liiallista kasvua vastaan.

“On varsinainen paradoksi pyrkiä romuttamaan sopimusjärjestelmää vapauden nimissä: kenen yksilönvapaudet lisääntyvät kun vahvistetaan markkinatalouden keskeistä ongelmaa, epätasaisia neuvotteluasemia? Ay-liike on tarjonnut työntekijöille vaikutusvaltaa ja avannut ovia niihin huoneisiin, joihin ei aiemmin ollut saumaa päästä. Tätä voimaa on syytä vahvistaa esimerkiksi ryhmäkanneoikeudella – ei romuttaa!”, päättää Perholehto.

Lisätiedot:

Pinja Perholehto
Demarinuorten puheenjohtaja
pinja.perholehto@demarinuoret.fi
p. 040 0596 521