Demarinuoret vaatii, että Suomessa valmistellaan vanhempainvapaauudistus 6+6+6-mallin pohjalta. Mallissa molemmille vanhemmille on kiintiöity 6 kuukautta vanhempainvapaata ja kolmas kuuden kuukauden jakso on vapaasti jaettavissa vanhempien kesken. Viimeinen 6 kuukautta tulisi olla jaettavissa myös muille kuin lapsen vanhemmille heidän niin halutessaan. Yhden vanhemman perheissä vapaat olisivat kokonaisuudessaan yhden vanhemman käytettävissä.

– Nyt olisi äärimmäisen tärkeää tarttua vanhempainvapaauudistukseen, jolla uudistettaisiin nykyjärjestelmää joustavammaksi ja tasa-arvoisemmaksi. Vapaita tulisi voida käyttää yksittäisinä päivinä, puolipäiväisesti tai pidempiaikaisena vapaana perheen elämäntilanteen mukaan. Demarinuorten tavoitteena on siirtyä tulevaisuudessa Yleisturvaan, jolla voidaan myös tukea toisen vanhemman osa-aikaista työntekoa siihen asti, kun lapsi täyttää 3 vuotta. Sitä ennen kannatamme nykyisen joustavan hoitorahan säilyttämistä, sanoo Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi.

Nuoren naisen palkkaaminen on työnantajalle yhä riski, sillä vanhemmuuden kustannukset lankeavat maksettavaksi äitien työnantajille. Tämä ajaa naiset merkittävästi huonompaan asemaan työmarkkinoilla. Vanhempainvapaiden kustannukset tulisi jakaa kaikkien työnantajien kesken joko veropohjaisella mallilla tai perustamalla vanhemmuuskassa. Hallituksen esittämä 2500 euron kertakorvaus äitiyslomalle jäävän naisen työnantajalle on riittämätön eikä ratkaise itse ongelmaa.

– Olen äärimmäisen pettynyt, ettei hallituksen työkalupakista löydy mitään muuta keinoa tasa-arvoasioiden edistämiseen kuin 2500 euron kertalaastari. Vanhemmuuden kustannusten tasaamisen pitäisi olla jokaisen puolueen ja työmarkkinajärjestön agendalla. Ilman selkeitä tavoitteita ja kunnianhimoisia päätöksiä tasa-arvoasiat eivät etene, päättää puheenjohtaja Näkkäläjärvi.

Lisätietoja:

Mikkel Näkkäläjärvi
Demarinuorten puheenjohtaja
p. 0400765002
mikkel.nakkalajarvi@demarinuoret.fi

Kannanotto on toinen kolmiosaisen sarjan ulostuloista. Tasa-arvo ei toteudu toivomalla parasta – Suomeen tarvitaan feminististä politiikkaa!


 

 

Lähteitä:

Tilastokeskus:https://www.thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/hyvinvointi/perheen-ja-tyon-yhteensovittaminen/perhevapaiden-jakautuminen-vanhempien-kesken

SAK:https://www.sak.fi/ajankohtaista/uutiset/kohti-tyollisyystavoitetta–sakn-kuuden-kohdan-tyopaketti-2016-08-17

NOSOSKOn Social Protection in the Nordic Countries:http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:882555/FULLTEXT01.pdf