Sdp:n puoluekokoukselle on jätetty aloite työeläkeindeksin palauttamisesta palkkapainotteisemmaksi. Aloite on räikeässä ristiriidassa sen suhteen, että kaikkia sukupolvia kohdeltaisiin oikeudenmukaisesti. Indeksin muuttaminen laittaisi nuoret kohtuuttomaan vaikeaan asemaan.

“Eläkejärjestelmää uudistettiin vasta ja jos sitä jälleen muutetaan, jää nuorille ainoastaan maksajan osa. Väestö ikääntyy, sosiaali- ja terveysmenot kasvavat ja yhä pienempien sukupolvien on huolehdittava hyvinvointivaltion rahoituksesta. Nuorten harteille ei pysty kasaamaan enää yhtään enempää vastuuta.”, Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi toteaa.

Aloitteen ongelma on se, että se perustuu epärealistisiin tuotto-odotuksiin, jolloin se toteutuessaan kuluttaisi eläkerahastot loppuun Eläketurvakeskuksen arvion mukaan 2060-luvulla. Varsinaiseen ongelmaan, eläkeläisköyhyyteen, se ei pureudu lainkaan.

“Leipäjonoissa seisoo viikoittain 20 000 ihmistä, joista suuri osa on eläkeläisiä. Heidän tilannettaan tämä aloite ei helpota tippaakaan. Yhteiskunnan on huolehdittava jokaisesta apua tarvitsevasta. On etsittävä ratkaisuja eläkeläisköyhyyden torjumiseen ja kutsunkin tähän työhön Kimmo Kiljusen Senioriliikkeen ja muut eläkeläisjärjestöt mukaan. Sukupolvien väliselle oikeudenmukaisuudelle ja dialogille on tarvetta.”, Näkkäläjärvi päättää.

 

Yhteystiedot:

Mikkel Näkkäläjärvi

Demarinuorten puheenjohtaja

+358400765002

mikkel.nakkalajarvi@demarinuoret.fi