Demarinuoret ehdottaa, että peruskoulussa luovutaan nykymuotoisesta uskonnonopetuksesta ja siirrytään kaikille yhteiseen katsomusoppiaineeseen. Yhteinen katsomusoppiaine lisäisi yhteisöllisyyttä ja mahdollistaisi aidosti erilaisten näkemysten ja ihmisten kohtaamisen. Demarinuoret kannattaa tänään julkaistua kansalaisaloitetta, jossa vaaditaan yhteisen katsomusoppiaineen sisällyttämistä opetusohjelmaan.

– Uudistamisen tavoitteena on kriittisesti, kunnioittavasti ja avoimesti erilaisia uskontoja käsittelevä oppiaine, joka lisää oppilaiden ymmärrystä ympäröivästä maailmasta, kulttuureista ja uskonnosta. Mielestämme oppilaita erotteleva ja erilaisuutta korostava järjestelmä on vanhanaikainen ja siitä tulee siirtyä kohti yhteisöllistä oppimista, sanoo Demarinuorten varapuheenjohtaja Petra Peltonen.

Demarinuorten mukaan kaikille pakollinen ja yhtenäinen oppiaine lisäisi oppilaiden välistä koulutuksellista tasa-arvoa. Yleinen katsomussoppiaine turvaisi oppilaiden yhdenvertaisuuden ja yhtäläiset oikeudet ja toisi peruskoulujärjestelmäämme lisää paljon kaivattua yhteisökasvatusta.

– Miksi koulutusjärjestelmämme haluaa lokeroida ihmisiä etnisillä ja uskonnollisilla perusteilla, kun monet ristiriidat muutenkin kumpuavat erilaisista uskonnoista? Lokeroinnin ja keinotekoisten rajojen sijaan tarvitsemme enemmän toistemme ja erilaisten kulttuurien ymmärrystä. On aika oppia olemaan yhdessä ihmisiksi, päättää varapuheenjohtaja Peltonen.

Petra Peltonen
Varapuheenjohtaja
Demarinuoret
petra.peltonen@demarinuoret.fi
050 371 3920