Demarinuorten oma sosiaaliturvamalli, Yleisturva, on tänään hyväksytty puolueen kannaksi SDP:n 45. puoluekokouksessa Lahdessa.

Yleisturva on kolmiportainen sosiaaliturvamalli, jossa yhdistyy suurin osa nykysosiaaliturvan tukimuodoista ja pienituloisten verovähennyksistä. Se on automatisoitu ja lineaarisesti vähenevä malli, joka kattaa jokaisen ihmisen toimeentulon elämän riskien realisoituessa. Demarinuorten mallissa työnteko on aina kannattavaa.

– Iloitsemme ja olemme todella ylpeitä puoluekokouksen päätöksestä. Yleisturva on yksinkertaisesti parempi tapa järjestää sosiaaliturvamme kuin nykymalli. Meidän mallissamme korostuu ihmisten oman aktiivisuuden tukeminen: aktiivisuudesta ei rangaista, vaan yleisturva palkitsee ihmisiä oman työmarkkina-aseman parantamisesta, sanoo Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi.

Digitalisaation myötä sosiaaliturvan byrokratiaa on mahdollista keventää ja järjestelmää automatisoida. Yleisturva-mallissa hyödynnetään verohallinnon ja valtiovarainministeriön valmistelemaa kansallista tulorekisteriä, joka mahdollistaa reaaliaikaisen tuloseurannan. Tämän myötä sosiaaliturvan maksatus voidaan automatisoida, eli tukea ei tarvitse hakea erikseen.

– Yleisturva-mallimme julkaistiin syksyllä 2015, ja se on saanut positiivisen vastaanoton niin sosiaaliturvan asiantuntijoiden kuin puolueen keskuudessa. Puoluekokouksen päätös on merkittävä askel ja lähdemme suurella innolla viemään Yleisturvaa SDP:n kanssa eteenpäin, iloitsee Näkkäläjärvi.

Yleisturvassa sosiaaliturva määritellään kolmiportaisesti. Kaksi ensimmäistä porrasta vastaavat nykyistä toimeentuloturvaa (takuutulo) ja vähimmäisetuuksia (yleistulo). Lisäksi henkilö saa 25% korkeampaa sosiaaliturvaa (aktiivitulo), kun hän parantaa omia mahdollisuuksiaan työllistyä. Lue tarkemmin Demarinuorten sosiaaliturvamallista nettisivuilta: https://demarinuoret.fi/yleisturva/

Lisätietoja:
Mikkel Näkkäläjärvi
Puheenjohtaja
040 076 5002
mikkel.nakkalajarvi@demarinuoret.fi