Valtiosihteerityöryhmä jätti tänään raporttinsa yritystukien uudistamisesta. Yritys- ja verotukien uudistaminen on päässyt vasta alkuun. Tänään julkaistu Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus antaa myös aihetta pohtia keinoja hyvinvointivaltion rahoituspohjan saamiseksi kestävälle pohjalle. Demarinuoret vaatii hallitusta jatkamaan yritystukien uudistamista määrätietoisesti.

“Yritys- ja verotukien uudistamisessa ollaan yhä auttamatta lähtötelineissä. Työryhmän raportissa avataan ansiokkaasti eri verotukien kohdentumista ja siinä osoitetaan varsin selkeästi, että esimerkiksi listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen tuki kohdentuu lähes 90-prosenttisesti ylimmälle tulokymmenykselle ja on kansantaloudelle haitallinen. Myös yrittäjävähennyksen leikkauksesta eli tosiasiassa yrittäjävähennyksestä yli puolet kohdistuu ylimmälle tuloluokalle eli suurituloisimmille. Ei ole missään määrin perusteltua ylläpitää tällaista kallista ja pääasiassa huipputuloisille kohdentuvaa järjestelmää”, Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi toteaa.

Suomen verojärjestelmässä on erilaisia verotukia ja -vähennyksiä yli 180 kappaletta. Vuonna 2018 ne maksoivat noin 26,8 miljardia euroa, josta 17,5 miljardia euroa kohdistuu valtion verotuloihin. Monimutkainen, byrokraattinen ja kilpailua vääristävä verojärjestelmä heikentää hyvinvointivaltion rahoitusta vakavalla tavalla. Lisäksi monet verotuet ohjaavat ympäristön kannalta haitalliseen toimintaan. Valtiosihteerityöryhmä kritisoi myös aiheellisesti listaamattomien yhtiöiden osinkoveromallin tuottavan perusteetonta etua pääomarikkaiden yritysten suurille omistajille.

“Valtiosihteerityöryhmän työ antaa hyvää pohjatietoa yritys- ja verotukien uudistamiseen ja poliittisten arvovalintojen tekemisen tueksi. Uudistamistyö olisi keskeisen tärkeää aloittaa karsimalla perusteettomia ja ympäristön kannalta haitallisia tukia kuten turpeen verotukea, uudistamalla listaamattomien yhtiöiden osinkoverotus ja luopumalla apteekkarivähennyksestä, jota yrittäjävähennykseksikin kutsutaan. Toivon todella, että yritys- ja verotukien uudistamista jatketaan”, Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi päättää.

Yritystukien vähentämistyöryhmän loppuraportti

Lisätiedot:

Mikkel Näkkäläjärvi

Demarinuorten puheenjohtaja

+358400765002

mikkel.nakkalajarvi@demarinuoret.fi