Demarinuorten puheenjohtaja Joona Räsänen kiittää hallitusta vastuullisesta päätöksestä nostaa oppivelvollisuuden yläikärajaa kohti muiden Euroopan maiden tasoa. Räsäsen mukaan päätös osoittaa aitoa halua saattaa jokainen nuori työn syrjään kiinni.

– Oppivelvollisuuden lisävuosi tarraa juuri niihin nuoriin, joiden opintojen etenemiseen tarvitaan tukea. Uudistuksella on mahdollista pysäyttää ajelehtimisen kierre monien nuorten kohdalla ja kannustaa yhä useampaa jatkamaan opintoja eteenpäin. Yläikärajan nosto asettaa paineita kehittää opetusmenetelmiä, joilla motivoidaan juuri niitä viittä prosenttia ikäluokasta, jotka eivät tällä hetkellä hakeudu koulun penkille, puheenjohtaja Räsänen toteaa.

Oppivelvollisuuden pidentäminen on Demarinuorten pitkäaikainen tavoite. Puheenjohtaja Räsänen iloitsee hallituksen kyvystä kuunnella nuorisojärjestöjen ääntä.

– Suomen työmarkkinoilla on kovin vähän tilaa vailla toisen asteen tutkintoa oleville työnhakijoille. Vain perusasteen koulutuksen varassa oleva työntekijä tekee peräti kymmenen vuotta lyhyemmän työnuran kuin keskimääräinen suomalainen. Nyt hallitus puuttuu tähän räikeään epätasa-arvoa luovaan mekanismiin ja tukkii syrjäytymisen koloja putoamisvaarassa olevien nuorten kohdalta. Tämä on suora satsaus suomalaisten työurien pidentämiseksi, Joona Räsänen sanoo tyytyväisenä.