Demarinuorten eurovaaliohjelma pohjautuu nuorten sosialidemokraattien näkemyksiin Euroopan Unionista ja siitä, mihin suuntaan Unionia tulisi kehittää. Tämän vaaliohjelman tavoitteet ovat Demarinuorten visioita tulevalle parlamenttikaudelle, mutta myös pidemmälle aikavälille. Tavoitteet heijastelevat unionin nykyisissä perussopimuksissa säädettyjä toimivaltoja, mutta mukana on myös kuvausta EU:n ihannetilasta sosialidemokraattisen maailmankuvan pohjalta. Demarinuoret toivovat, että vaaliohjelmasta käydään aktiivista keskustelua sekä pohdintaa unionin perussopimusten päivittämisen tarpeesta.

Eurovaaliohjelmamme tehtiin osallistavalla tavalla: tekoon on osallistunut aktiivisesti Demarinuorten aktiiveja ja kansainvälisestä politiikasta kiinnostuneita jäseniä, ohjelman valmistelua on johtanut liittohallitus, pohjatyön on tehnyt kansainvälisten asioiden työryhmän jäsenet ja ohjelman lopullisen ilmeen on toteuttanut Demarinuorten keskustoimiston poliittinen osasto. Lisäksi jokainen jäsen pääsi vaikuttamaan eurovaaliohjelman teemojen painotuksiin sähköpostitse toteutetun neuvoa-antavan jäsenkyselyn kautta.

Eurovaaliohjelman pääset lukemaan tästä.

 

Lisätiedot:

Mikkel Näkkäläjärvi
Demarinuorten puheenjohtaja
puh. +358400765002
mikkel.nakkalajarvi@demarinuoret.fi