Demarinuorten varapuheenjohtaja Susanna Haapalainen on tyrmistynyt Kokoomusnuorten kampanjasta, jossa nuorille vaaditaan jälleen palkka-alea. Nuorten palkka-ale on tutkitusti todettu toimimattomaksi keinoksi nuorten työllisyyden parantamiseksi. Nuorten palkka-alekokeilujen on myös todettu kasvattavan köyhien työtätekevien nuorten määrää. Kun tähän lisätään vielä kokoomusnuorten vastuuton vaatimus alentaa toimeentulotukea, on käsittämätöntä kuinka kokoomusnuoret kuvittelevat nuoren sukupolven saavuttavan edes kohtuullisen elintason takaavan toimeentulon.

– Epäilimme jo tammikuussa kannanotossamme Kokoomusnuorten ajavan yleistä palkka-alea ja erityisesti nuorten työmarkkina-aseman systemaattista heikentämistä. Huoli osoittautui aiheelliseksi, sillä Kokoomusnuoret kampanjoi nyt näkyvästi nuorten työehtojen ja palkkatason heikentämisen puolesta. On käsittämätöntä, miten nuorisojärjestö haluaa systemaattisesti heikentää nuorten asemaa, toteaa varapuheenjohtaja Haapalainen.

Työmarkkinajärjestöt ovat jo kertaalleen sopineet, että puheet nuorten yleisestä palkka-alesta voidaan lopettaa. Kokoomusnuoret viisveisaa tästä työmarkkinajärjestöjen näkemyksesta ja ajaa oikealta ohi törkeillä ehdotuksillaan. Kokoomusnuorten kampanjan nettisivuilla poseeraa myös pääministeri Jyrki Katainen. Demarinuoret on syvästi huolissaan, jos pääministeri alentuu kannattamaan näitä järkyttäviä ehdotuksia muun muassa nuorten irtisanomissuojan heikentämisestä, työehtojen romuttamisesta ja palkkojen alentamisesta. Tästä on vastuullinen politiikanteko kaukana.

– Kokoomusnuorten tietämys työlainsäädännöstä ja nuorten työntekijöiden arjesta on aiheellista asettaa vähintäänkin kyseenalaiseksi. Ehdotuksellaan kokoomusnuoret ovat valmiita romuttamaan sopimusyhteiskunnan peruspilareita ja työntekijöiden välistä tasa-arvoa. Kokoomunuorilta on tainnut taas unohtua, että jo nyt monissa työehtosopimuksissa on sovittu alempia palkkoja harjoittelijoille ja työuran alkuvaiheessa oleville, valittelee Haapalainen.

Suomessa on tehty useita selvityksiä ja kyselyitä, joiden mukaan alemmilla nuorisopalkoilla ei ole työllistävää vaikutusta. Sama on todettu myös kansainvälisesti. Suomen Yrittäjien pk-barometrin (1/2012) mukaan suurin este nuorten työllistämisessä on yleisten työelämävalmiuksien (25 %), ammatillisen perusosaamisen (24 %) ja tehtäväkohtaisen erityisosaamisen (19%) puute. Nuorisotakuun pitääkin perustua näiden ongelmien korjaamiseen, ei nuorten kyykyttämiseen.

Lisätiedot:
Susanna Haapalainen, varapuheenjohtaja
gsm. 040 574 9936
Sosialidemokraattiset Nuoret ry.